How can the vet work with telerehabilitation? (in Danish)

Fredag den 6. oktober holdt Den Danske Dyrlægeforening generalforsamling på Vingstedcentret ved Vejle. Birthe Dinesen havde fornøjelsen af at give indlæg om telesundhed og telerehabilitering i sundhedsvæsenet som inspiration for dyrlægerne. Gennemgang af den videnskabelige litteratur inden for veterinærområdet viser, at brug af telemedicin stadigvæk er i sin vorden i Danmark og internationalt dog er der begyndt at blive udviklet aktivitets trackere til heste og hunde og videoløsninger er i brug. Det bliver spændende at følge området i årene fremover.

Read about the results from Teledi@log – telerehabilitation of heart patients

The Steering Committee for the Teledi@log project wanted to convey the results from the project to a wider audience in order that the successes of the project can generate inspiration for implementation of tele-rehabilitation programs for heart patients in collaboration between cardiac units and health centers in Denmark. Our results have shown that if we plan an individual rehabilitation for heart patients combined with the use of new technology, we can get more heart patients to actively participate in rehabilitation. Heart Patients express that tele-rehabilitation is an equally good alternative as rehabilitation at a hospital or in a municipal health center. We hope that the results of the project can be an inspiration for future cardiac rehabilitation in Denmark and internationally.

We will recommend you to see a video of the Teledilog project at YouTube, and read about the results from the Teledi@log project at www.teledialog.dk.

Teledialog Pjece 2016 in Danish.