Resultater fra LOVOT forsøg

LOVOTs

I forsøget accepterede hovedparten af beboere med demens på plejecentre den sociale robot LOVOT, mens enkelte beboere ikke viste interesse for eller accept af LOVOT. LOVOT havde en afledende effekt og skabte ro hos urolige beboere, åbnede op for kommunikation og samspil mellem personale og beboere, skabte glæde i nuet og havde en underholdningsværdi. LOVOT skabte ikke effekt på social trivsel over tid, men gav enkelte beboere et pusterum i hverdagen og fremkaldte omsorgsfølelser. LOVOT blev af nogle beboere anset som et dyr og værende uforpligtigende. Enkelte beboere blevet overstimuleret af følelser efter samværet med robotten og havde derfor ikke gavn af samværet med robotten.

Plejepersonalet accepterede den sociale robot og beskriver LOVOTs kunstige adfærd som naturlig. Plejepersonalet så LOVOT som et kommunikationsværktøj, som kunne stimulere, skabe tryghed og åbne op for dialog med beboere med demens samt forebygge hudsult. Personalet oplevede LOVOT som brugervenlig. Pårørende udtrykte ”etisk utryghed” over for kunstig intelligens i en social robot inden opstart af forsøget. Denne utryghed blev dog nedtonet gennem forsøget, når de pårørende oplevede positive situationer i samværet mellem LOVOT og deres demente pårørende. Der er brug for mere forskning i, hvordan sociale robotter kan bruges mere målrettet i arbejdet med beboere med demens på plejecentre.

Rapporten kan hentes her

LOVOT gør en forskel…

LOVOT i TV2 Nyheder

Resultater fra forsøg med den sociale robot LOVOT til borgere med demens blev omtalt i TV 2 Nyhederne torsdag den 8. juli (TV2 Play kl 21.30, 17 minutter inde i udsendelsen – kræver abonnement).

AAU Play: Fremtidens sundhedsteknologier – bliv din egen sundhedsekspert

AAU Play tilbyder et videounivers, hvor gymnasielærere kan få inspiration til undervisningen og se korte videoforelæsninger med forskere fra AAU. Forelæsningerne har relevans for et eller flere gymnasiefag og til hver forelæsning, er der tilknyttet opgavesæt, som eleverne kan arbejde videre med. På AAU Play kan gymnasielærere streame undervisningsmateriale.

Birthe Dinesen holder forelæsning om “Fremtidens sundhedsteknologier – bliv din egen sundhedsekspert”, hvor hun fortæller om wearables, Quantified-Self-bevægelsen og brug af disse nye teknologier til fremtidens hjertepatienter.

Se det her, og gør gerne opmærksom på dette videounivers i dit netværk.

Bevilling til Telepalliation

Vi har netop fået støtte fra Knæk Cancer / Kræftens Bekæmpelse til forskningsprojektet: ”Telepalliation – øget livskvalitet og tryghed for patienter i palliation og pårørende”.

Kræftens Bekæmpelse logo

Gennem samskabelse med patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, studerende i Klinisk Videnskab og Teknologi, AAU, og forskere har vi udviklet en interaktiv platform til patienter i palliation og deres pårørende, TelePal.dk. Vi skal teste platformen i et randomiseret forsøg med 182 patienter.

Parter i projektet er det Palliative Team, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg; CIMT Odense Universitetshospital og Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering på Aalborg Universitet. Vi glæder os til at komme igang 1. januar 2021.

Præsentation af abstract om udvikling af telepalliation-platform på international konference

TelePal logo

Vi har fået optaget abstractet “Development and pilot test of a telepalliation platform: Feeling safe” (Birthe Dinesen, Cathrine Skov Schacksen, Laura Petrini and Jarl Sigaard) på H3IT Virtual International Conference on Home Healthcare, Hospice and Informations Technology d. 17. Oktober 2020.

Overlæge og PhD studerende Jarl Sigaard, Palliationsteamet Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg skal holde oplæg på konferencen.

Se konferenceprogram her.

Så går Future Patient – telerehabilitering af hjertesvigtpatienter II igang

Med en HjertePortal.dk version 2.0 integreret med video VDX udlånt af Medcom opstarter vi anden del af Future Patient projektet.

Vi har haft workshop med Viborg- og Skive Sundhedscentre og i næste uge har vi forberedende møder med Hjerteklinikken på Regionshospitalet i Viborg. Vi er nu parate til at støtte “hjertesvigtspatienterne i at køre bilen” – det vil sige at styre egen sygdom ved hjælp af wearables til måling af skridt, søvn, puls, videosamtaler med sundhedsprofessionelle og en interaktiv hjemmeside.

Vi glæder os til at komme igang. Forskningsprojektet er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt alle parter i projektet.

I kan følge projektet her.

LOVOT calls for joy and smiles for elderly with dementia

LOVOT

LOVOT is a social robot developed by Groove X in Japan. In March Laboratory for Welfare Technologies was about to begin to test the LOVOT with citizens with dementia at nursing homes in Aalborg, Viborg and Skive Municipality in Denmark as the first place in the world. LOVOT was brought to the nursing homes and ready to interact with the citizens. Unfortunately, Covid-19 started spreading, causing Denmark to go into lockdown and stopped us from testing LOVOT at the nursing homes. This has brought us in quite a unique situation: LOVOT being in lockdown together with citizens with dementia at the nursing homes. We are therefore excited to see how LOVOT will interact with the citizens in a lockdown period. The nursing homes now report back that the citizens have enjoyed the LOVOT and it has created joy and a lot of smiles for the citizens with dementia. We have postponed our scientific test supported by the National Health Authorities (Sundhedsstyrelsen) in Denmark to the fall 2020.

LOVOT has arrived

LOVOT – a new social robot from Groove X in Japan has arrived to Aalborg University.

The LOVOTs are named Anne and Lars and will be tested for the first time outside Japan in interaction with citizens with dementia this spring in collaboration with Aalborg, Viborg and Skive Municipalities.

The LOVOTs are designed to create joy, has memory (AI), remember people, recognizes own name and has unique personalities that develops over time.

The National Health Authorities in Denmark are funding the project.

New PHD study focusing on critical IoT application in the Future Patient project

The scope of the Ph.D. project covers the evaluation of the use of Low Power Wide Area Network (LPWAN) technologies for the mission-critical Internet of Things (IoT) applications (Remote healthcare, traffic safety & control, smart grid automation, etc.). Unlike in the case of massive IoT applications, Critical IoT applications have more strict requirements for network performance such as higher level of security, high resiliency, low latency, scalability, and interoperability with existing communication systems.

The goal of the project is to do a thorough investigation of all the available communication technologies from an end to end perspective. The idea here is to identify which of the technology or combination of technologies that are cable of supporting all the needs of critical IoT applications.

The project also involves investigation the current infrastructure and either suggesting changes to it or proposing a new network architecture that is cable of transferring critical data more reliably and securely through the network. This part of the project involves working closely with other universities in Denmark and Japan, and Industrial partners to implement and test some of the upcoming wireless technologies for critical IoT application.

To begin with, the project includes collaboration with the Department of Health Science and Technology at Aalborg University on Future patient project. The project will primarily focus on real-time monitoring of patient’s data using the IoT technologies.