TelePalliation – ny måde at give pleje til patienter i palliation og deres pårørende på tværs af sektorer

Vi har lige haft status møde på forskningsprojektet TelePal, hvor patienter i palliation indgår i et lodtrækningsforsøg:

  • Vi har nu inkluderet 159 af 182 patienter, så vi mangler kun 12 %
  • Forsøgsgruppen anvender en tværsektoriel digital platform i den sidste del af livet, så de kan kommunikere via video og chat med Enhed for Lindrende Behandling på Esbjerg & Grindsted Sygehus og sundhedsprofessionelle i kommunerne: Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund. På TelePal.dk svarer patienterne ugentligt på spørgsmål om oplevelsen af tryghed, smerte og livskvalitet – både patienter, pårørende (hvis patienten har givet samtykke) og sundhedsprofessionelle kan se og følge disse data. Der er også mulighed for at have en fælles plan for patientens forløb og læse informationer om emner som håndtering af smerter, svære samtaler, mv.
  • Kontrolgruppen følger sædvanlig palliativ behandling
  • Vi har gennemført interviews med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Foreløbige resultater viser, at patienterne føler tryghed, bedre koordinering af deres forløb, sparer transport tid, og at det er nemmere at komme i kontakt med det palliative team
  • TelePal projektet og foreløbige resultater præsenteres af overlæge og PhD-studerende Jarl Sigaard på konferencen: “Patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen“, 20-21. november 2023 – kom og hør oplægget, hvis du er på konferencen
  • Vi glæder os til at kunne dele vores endelige resultater med jer i 2024
Telepal Gruppebillede

Projektet er støttet af Knæk Cancer midler fra Kræftens Bekæmpelse og Esbjerg Sygehus.

Parter i projekter er: Enhed for Lindrende Behandling, Esbjerg og Grindsted Sygehus; CIMT, Odense Universitetshospital; Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, ExerciseTech, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Patient nr 100 er lige inkluderet

Animation

I forskningsprojektet: “Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren” har vi lige inkluderet patient nr 100 102 ud af 208, som skal med i studiet. Det er gået over al forventning med at inkludere patienter i studiet. Tak for indsatsen til Hjertesygdomme på Regionshopsitalet i Viborg og Silkeborg, sundhedscentre i Viborg, Silkeborg og Skive & teamet ved Laboratorie for Velfærdsteknologi på AAU.

Helle
Hjerte
  • Patienterne deltager i Future Patient programmet i 16 uger, hvor de måler blodtryk, puls, vægt, puls, søvn, respiration og hjerterytme.
  • Patienter og sundhedspersonale kan se og følge data på den tværsektorielle platform HjertePortalen.dk.
  • På HjertePortalen er der også informationer og animationsfilm om livet med atrieflimren, og der er mulighed for at have video og chatte med hinanden gennem platformen.
  • Patienter og pårørende tilbydes også undervisning fire gange på Sundhedscentre i Skive, Viborg og Silkeborg.
Dortea

Studentermedhjælp Dorthea og jeg har nu startet en interviewrunde, hvor vi interviewer patienter om deres oplevelser og erfaringer med at deltage i projektet. Lektor Helle Spindler fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet vil interviewe pårørende i projektet. I kan følge projektet her.

Hjerteforeningen støtter projektet.

/Birthe

Digitalisering i en palliativ behandling giver god mening

I går havde vi workshop i forskningsprojektet “TelePalliation” på AAU SUND støttet af Kræftens Bekæmpelse, Sydvestjysk Sygehus og alle parter i projektet.

Vi har nu inkluderet over 123 patienter i palliation i RCT-studiet (vi skal have 182 patienter inkluderet) og har gennemført et kvalitativt studie. Vores foreløbige resultater viser, at patienterne oplever øget tryghed og bedre sammenhæng i deres forløb på tværs af sektorer. Den kommende tid dykker vi mere ned i vores kvalitative data og påbegynder skrivning af videnskabelige artikler.

Vi er også igang med at planlægge brugermøde, da brugerinddragelse er et vigtigt element i hele projektet. Vi sætter pris på at digitalisering i.f.m. palliation giver god mening for patienter og pårørende.

Indvielse af nye lokaler på AAU SUND

Laboratorie for Velfærdsteknologi, Indvielse

Ved Laboratorie for Velfærdsteknologi har vi fejret indflytningen i de nye lokaler ved AAU SUND.

Vi synes de nye lokaler er fantastiske ift. læring, innovation og forskning. Vi glæder os til at arbejde i de nye omgivelser i fremtiden.

Laboratorie for Velfærdsteknologi, Indvielse
Laboratorie for Velfærdsteknologi, Indvielse
Laboratorie for Velfærdsteknologi, Indvielse

Visit to Japan January 2023

LOVOT

Professor Birthe Dinesen had a visit to Tokyo and JD TeleTech January 23-28 2023.

It was the first time after the COVID-19 pandemic that Dr Dinesen had a visit to Japan.

The aim of the visit was to meet with current collaborators and to establish new collaborators within JD TeleTech.

Thank you to Rumi at the Danish Embassy in Tokyo for help organizing the visits to the companies and other partners.

Visit Groove-X
Juntendo University

April 25 the JD TeleTech will have a round table at Jutendo University Hospital in Tokyo. Please stay turned on this webpage about more details.

Inkludering af første AF-patienter

Kardia EKG-måling

I forskningsprojektet Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren fik vi godkendelse fra Etisk komite i slut januar 2023 til at inkludere patienter. Vi har nu inkluderet de første 6 patienter ved Hjerteklinikken i Viborg og Silkeborg er på vej med de næste patienter i disse dage.

Vi gennemfører et randomiseret forsøg og skal have 208 patienter med. Formålet med forskningsprojektet er at udforske om digital patientuddannelse og rehabilitering kan øge livskvaliteten og patienternes viden og håndtering af egen sygdom ved brug af en digital værkstøjskasse. Forsøgsgruppen måler hjerterytme, vægt, blodtryk, puls og søvn og kan følge deres data på Hjerteportalen.dk og via denne have video og kommunikation med sundhedsprofessionelle. Patienterne modtager også undervisning på sundhedscentre i Viborg, Skive og Silkeborg. Du kan følge forskningsprojektet her.

Studiet er finansieret af Hjerteforeningen, Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond igennem Hjerteforeningen, Region Midt, samt partnerne i studiet.

Støtte fra Hjerteforeningen til nyt forskningsprojekt

Vi vil gerne takke Hjerteforeningen mange gange for økonomisk støtte på 4.306.000 kr til forskningsprojektet: Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren (AF).

I projektet vil patienter med AF gennemgå et online samt et fysisk uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet vil bl.a. bestå af et monitoreringsmodul ved brug af teknologier til måling af fx blodtryk, hjerterytme, puls, skridt og søvn samt et rehabiliteringsmodul. Formålet med projektet er at øge patienternes livskvalitet og give dem og deres pårørende viden samt redskaber til at håndtere livet med atrieflimren. Projektet løber fra 1.september til 31. december 2025, og der skal inkluderes 208 patienter i et lodtrækningsforsøg. Patienter og pårørende vil have en aktiv rolle gennem hele projektet gennem et brugerpanel.

AF-Cartoon

Parter i projektet er: Hjerteafdelinger på Regionshospitalet i Viborg, Skive og Silkeborg; Sundhedscentre i Viborg, Skive og Silkeborg; Psykologisk Institut, Aarhus Universitet; CIMT, OUH; DTU; Dansk Center for Klinisk Sundhedstjeneste forskning, Aalborg Universitetshospital/AAU samt Laboratorie for Velfærdteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Sports Sciences & Performance, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet

Vi glæder os til at komme i gang.

Job som studentermedhjælpere

Vi søger studentermedhjælpere til Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering. Opgaverne favner alt fra pakning af udstyr til hjemmemonitorering, interviews af patienter, kvalitetssikring af data, udarbejde video og andet materiale til SoMe, hjælpe med afholdelse af workshops og konferencer, mv.

Se opslag her:

Deadline: 24. maj 2022.

Vi håber at se en ansøgning fra dig.