Successful PhD defence

Kalpit Ballal has defended his PhD thesis: “Evaluation of Celluar IoT Technologies for Critical Application” at DTU.

Kalpit made his PhD thesis as part of the research program Future Patient in collaboration between DTU and AAU.

Kalpit has developed and tested a new ECG application to be used for cardiac patients.

Congratulation to Kalpit with a successful defence and a well deserved PhD degree.

Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser

DMTS 50år

Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) fejrer i år 50 års jubilæum. Ved Landsmødet på Vingsted Centeret var der tre oplæg under temaet “Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser”:

DMTS-2023 Program

Første oplæg havde titlen “Telepalliation – digital tryghed i den sidste del af livet” ved Birthe Dinesen. I oplægget blev foreløbige resultater fra et kvalitativt substudie præsenteret: Patienter føler tryghed, bedre sammenhængskraft og kommunikation ved brug af Telepal-platformen.

DMTS-2023 Thea Kølsen Fischer

Andet oplæg havde titlen: “Evidensbaseret udvikling af fremtidens e-Hospital” ved professor Thea Kølsen Fischer fra Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital. Thea og team har med stor engagement udviklet en digital platform til e-indlæggelser som er evidensbaseret og lavet et enkelt koncept, som nu bliver testet i et RCT studie. Vi glæder os til at følge projektet og dets resultater.

DMTS-2023 Lars Dittmann

Tredje oplæg havde titlen: “IT-sikkerhed ved fremtidens hjemmemonitoreringer og e-indlæggelser” ved professor Lars Dittmann fra DTU. Hovedpointerne er, at vi skal være på vagt ift sikkerheden og være kritiske for at opretholde en høj IT-sikkerhed i hjemmet og der er brug for mere forskning og oplysning om dette område.

Der var en god debat efterfølgende og vi ønsker DMTS tillykke med jubilæet. Tak for invitationen til at være med på konferencen til Kim Dremstrup, formand for DMTS og institutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Seminar FP-AF

20230904-HaldHovedGaard-Presentation

Vi vil gerne takke for et super godt seminar på Hald Hovedgaard mandag den 4. september.

Vi skulle have haft kick-off seminar for FP-AF, men det blev til ”midtvejsseminar”, idet vi har inkluderet over 80 patienter ud af 208 patienter, som vi total skal have med i studiet inden december 2024.

Tusind tak til projektsygeplejersker, klinisk ansvarlige læger, sundhedskonsulenter i sundhedscentre, studentermedhjælpere og Knud ved AAU. Det er kun lykkedes ved et kæmpe team samarbejde… SÅ SEJT!

Vi var heldige at have godt sensommervejr ved seminaret på Hald Hovedgaard, og vi havde et godt fagligt seminar, hvor brugerpanelet fra FP-AF også fortalte om deres oplevelser ved at deltage i FP-AF, og gav refleksioner til, at vi også tænker de pårørende med i fremtiden.

20230904-HaldHovedGaard-Seminar

Vi glæder os til de næste skridt i projektet med interviews af patienter og pårørende, møde i brugerpanelet, mv.

20230904-HaldHovedGaard-GruppeBillede
20230904-HaldHovedGaard-Soe

Digitalisering i en palliativ behandling giver god mening

I går havde vi workshop i forskningsprojektet “TelePalliation” på AAU SUND støttet af Kræftens Bekæmpelse, Sydvestjysk Sygehus og alle parter i projektet.

Vi har nu inkluderet over 123 patienter i palliation i RCT-studiet (vi skal have 182 patienter inkluderet) og har gennemført et kvalitativt studie. Vores foreløbige resultater viser, at patienterne oplever øget tryghed og bedre sammenhæng i deres forløb på tværs af sektorer. Den kommende tid dykker vi mere ned i vores kvalitative data og påbegynder skrivning af videnskabelige artikler.

Vi er også igang med at planlægge brugermøde, da brugerinddragelse er et vigtigt element i hele projektet. Vi sætter pris på at digitalisering i.f.m. palliation giver god mening for patienter og pårørende.

TTRN conference, Berkeley, Aug. 2023

The Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) is pleased to announce the conference:

An International Perspective on Building Capacity in Health Care through Technology

August 22-23, 2023, at University of California, Berkeley, California, USA

The final program is available here

TTRN Conference 2023 at UC Berkeley, USA

Aims

The aims of this international conference are to:

  • Present and share research on building health care capacity through technology
  • Identify and communicate lessons learned about using technology to build health care capacity in an international context
  • Identify knowledge gaps for research around using technology to build capacity in health care
  • Stimulate exchange of ideas across disciplines for the next steps of digital health and identify research collaboration
  • Give early career researchers within digital health the opportunity to present their work and expand their international network

Call for abstracts

We invite you to submit an abstract or poster to this international scientific conference as well as share this announcement within your networks. Follow this link to the Call for Abstracts and Posters.

The deadline for submissions was April 15, 2023.

About the conference

For more information about this conference, please visit the conference website.

Registration

Conference registration is open at this link.

Nye principper for fremtidens behandling af patienter med en kronisk sygdom

Intro

Hjerteforeningen, Gigtforeningen og KL har idag på Nationalmuseet i København lanceret et fælles udspil til fremtidens behandling af de mange borgere, der lider af en kronisk sygdom. Syv principper og to eksempler på konkrete behandlingsforløb skal vise vejen. De to eksempler har været for patienter med hjertesvigt og knæartrose.

De syv fremlagte principper for fremtidens behandling er: Større focus på forebyggelse; større rolle i eget forløb; differentierede indsatser; brug af teknologi til fx hjemmemonitorering; kvalitet; bedre udnyttelse af data og klar opgavefordeling på tværs af sektorer. Disse principper kan ingen være uenige om, og at det er et godt initiativ KL, Hjerteforeningen og Gigtforeningen har taget.

7 principper
Hjertesvigt og knæathrose

Der var en række faglige oplæg fra Jacob Kjellberg, professor VIVE, Anders Troelsen overlæge og professor Hvidovre Hospital, Søren Skou professor på SDU. Jeg holdt oplæg om “Bring teknologien i spil”, og mit budskab var, at hjertesvigtspatienter ( og andre grupper af patienter) gerne vil bruge teknologien til fx hjemmemonitorering. Evidensen viser, at der er færre genindlæggelser, øget livskvalitet, øget mestring og bedre sundhedskompetencer med brug af teknologien. Dog skal vi huske de sårbare patienter, og at løsningen ikke er for alle.

Bring Teknologien i Spil

Lad os komme igang i de danske regioner og kommuner, men implementering skal være “fast track”, så det kommer det presserede sundhedsvæsen til gode.

Du kan læse mere på Hjerteforeningens hjemmeside.

Forskningsprojekter præsenteret på Kvalitetskonference

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren har den 13-14 januar afholdt Årsmøde i Nyborg. På mødet var direktør Peter Julius fra Public Intelligence, og jeg inviteret til at holde oplæg om “Teknologi – løsninger til kvalitet i det nære sundhedsvæsen – et fælles ansvar”, og tage en debat med publikum om emnet. I mit oplæg kom jeg med eksempler fra to aktuelle forskningsprojekter “Future Patient -telerehabilitering af hjertesvigtspatienter” og Telepal -en tværsektoriel platform til patienter i palliation”.

DSKS 2023 diplom

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren har den 13-14 januar afholdt Årsmøde i Nyborg. På mødet var direktør Peter Julius fra Public Intelligence, og jeg inviteret til at holde oplæg om “Teknologi – løsninger til kvalitet i det nære sundhedsvæsen – et fælles ansvar”, og tage en debat med publikum om emnet. I mit oplæg kom jeg med eksempler fra to aktuelle forskningsprojekter “Future Patient -telerehabilitering af hjertesvigtspatienter” og Telepal -en tværsektoriel platform til patienter i palliation”.

Overlæge Jarl Sigaard fra det Palliative Team på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og jeg havde forhøjelsen af have fået accepteret et abstrakt: “TelePalliation – a new way of providing care for patients with terminal illness across sectors” fra Telepal projektet. Jeg fik efterfølgende diplom for bedste mundtlige præsentation i DSKS`s 2. forskningssession session. Tak til DSKS for en meget veltilrettelagt konference med spændende oplæg og deltagere fra hele landet.

Invitation: PhD Course 2023 at Cleveland Clinic

The Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) is hosting a PhD Summer course at Cleveland Clinic in Ohio USA in 2023:

Digital Healthcare and Data Science:
Moving Toward Innovative Healthcare Solutions

Date: May 22-23 2023

Price: 339 Dollars

Download flyerRead more and register for the PhD course here.

Course Aims

  1. To provide a comprehensive introduction to big data research methods used in digital healthcare technologies aimed at providing service and engagement value to end users
  2. To present innovative ways that digital solutions and technologies can incorporate big data and artificial intelligence to move health care forward. Students will examine possibilities by describing and discussing the methods they plan to use in their PhD dissertation project
  3. To increase the sphere of international influence of PhD students by enabling them to network with other PhD students and early, mid- and late-career academic and clinical scientists and clinicians

10 years anniversary of TTRN

10 years anniversary of the Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) was celebrated at the international conference: “Digital Health Beyond Covid-19: Lessons Learned” at Aalborg University in Copenhagen this week. We had the pleasure to have the American Ambassador Alan Leventhal from the US Embassy in Copenhagen visiting the conference and participate in the celebration of TTRN.

US Ambassador at TTRN 10year (CPH2022)

Many lessons learned, knowledge gaps identified and new research ideas developed. All will be collected in a white paper to come out in spring 2023.

Thank you so much to all presenters, technical staff, student helpers, the TTRN and the Novo Nordisk Foundation for supporting the conference.

TTRN-CPH2022