Invitation to Ph.D. Defense

You are invited to Ph.D. Defense by Mohammad Reza Naeemabadi, who will defend his thesis entitled: “Telerehabilitation program for the patients after Total Knee Replacement” Thursday 14 January 2021 at 13.00.

Please note that the Ph.D. Defense is online via ZOOM. If you wish to attend, please send an email to Laura Kirstine Krøgh, no later than Thursday 11 January 2021 at 12.00. You will then receive a link a few days before the defense.

Read more about the defense here.

Webinar: I skole på afstand

Nye kommunikationsteknologier til skoleområdet

Dato og tid: Fredag den 22. januar kl 13-14

Målgruppe: Pædagoger, lærere, velfærdsteknologikonsulenter, ledere inden for skoleområdet

Tilmeldning: Følg dette link.

Hvordan kan elever, der lider af en kronisk sygdom eller skolevægring, gøre brug af nye kommunikationsteknologier til at følge undervisningen og være en del af det sociale sammenhold i klassen i denne COVID-19 tid? – Der findes forskellige telepresencerobotter, video apps, mv. På dette gratis webinar vil vi præsentere forskellige teknologier herunder funktionalitet, implementering og evidens for virkning.

Download invitation her (PDF)

Dette webinar er arrangeret i et samarbejde mellem Center For Velfærdsteknologi, Aalborg & Laboratorie for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Webinar: Hej med dig

Nye kommunikationsteknologier på Ældre- og Handicap Området

Dato og tid: Fredag den 15. januar kl 13-14

Målgruppe: Hjemmesygeplejersker, social og sundhedshjælper, SOSU-assistenter, velfærdsteknologikonsulenter, ledere på Ældre Handicap Området, mv.

Tilmelding: Følg dette link.

Hvordan kan ældre mennesker i eget hjem eller på plejecentre og deres pårørende gøre brug af kommunikationsteknologier til at holde kontakten i denne COVID-19 tid? – Der findes forskellige telepresencerobotter, video apps, mv.. På dette gratis webinar vil vi præsentere forskellige teknologier herunder funktionalitet, implementering og evidens for virkning.

Download invitation her (PDF)

Dette webinar er arrangeret i et samarbejde mellem Center For Velfærdsteknologi, Aalborg & Laboratorie for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Lyt til Podcast om telerehabilitering og nye digitale metoder

Hør resume og udklip fra den nationale rehabiliteringskonference, afholdt 27. Oktober i Aarhus. I dette afsnit kan du høre udklip fra fire spændende oplæg om telerehabilitering og nye digitale metoder fra Birthe Dinesen, Professor AAU, Britta Ravn, Leder af Center for Telemedicin, Region Midt, Morten Lorenzen, Direktør ved Hjerneskadeforeningen, og Ulla Damgaard Sørensen, Ledende Psykolog ved Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Webinar om motivation og e-sundhedskompetencer

Motivation og e-sundhedskompetencer er nødvendige byggesten ved telerehabilitering af hjertepatienter. Mandag havde vi webinar i Future Patient – telerehabilitering af hjertesvigtspatienter (FP) II om motivation og e-sundhedskompetencer. Fra FP ved vi, at patienterne bruger wearables og bliver motiveret af dette, men vi vil gerne blive bedre til støtte patienter/borgere i brugen af disse og den digitale værkstøjskasse HjertePortalen.dk 2.0.

Fra Kaptajn Jespersen til digital rehabilitering i morgendagens sundhedsvæsen

Professor Birthe Dinesen holder oplæg tirsdag d. 27. oktober 2020 på den 13. nationale rehabiliteringskonference: ”Nye perspektiver på digitalisering i rehabilitering – kræver det en pandemi for at se nye muligheder og udfordringer i rehabilitering?
Oplægget hedder: ”Fra Kaptajn Jespersen til digital rehabilitering i morgendagens sundhedsvæsen”

Kaptajn Jespersen fik sat gang i træning i hjemmet via Statsradiofonien i 1927 med programmet Morgengymnastikken, hvor han animerede lytterne til gymnastiske øvelser af hensyn til disses sundhed og figur samt for at undgå blødagtighed.

Kaptajn Jespersen er et eksempel på, at man ved hjælp af teknologi kan nå en bred gruppe danskere til træning i hjemmet.

I dag taler vi om digital rehabilitering og telerehabilitering. Spørgsmålet er, hvordan patienter og sundhedsprofessionelle
oplever dette? – I oplægget vil professor Birthe Dinesen fortælle om forskningsresultater på området.