Gratis Webinar: Implementering af Velfærdsteknologi

Gratis Webinar:

Implementering af velfærdsteknologi – det er da let nok… eller er det?

Dato: 12. juni 2024
Tid: 13:00 – 14:00
Sted: Online via Teams (Link tilsendes efter tilmelding)
Tilmeldingsfrist: 10. juni 2024, kl. 12:00
Arrangør: Center for Velfærdsteknologi, Laboratorie for Velfærdsteknologi, Aalborg Universitet og konsulentvirksomheden InnovationSpot.

Er du interesseret i at vide mere om velfærdsteknologi og dets implementering i den praktiske verden? – Webinar vil give dig værdifulde indsigter og inspirere til, hvordan disse teknologier kan skabe merværdi i social- og sundhedssektoren. Med et politisk fokus på udbredelse og skalering af velfærdsteknologier, er det et ideelt tidspunkt at dykke ned i dette emne.

Deltag i dette engagerende webinar og få indsigt, der kan hjælpe din organisation med at forme fremtidens velfærdsteknologi i jeres arbejdsfelt.

For yderligere information, kontakt Center for Velfærdsteknologi på cfv-aeh@aalborg.dk.

Keynote on integrated care and digitalization in Denmark

ICIC24

The International Conference on Integrated Care (ICIC24) has taken place in Belfast, Northern Ireland, April 22-24 2024. There has been more than 1100 participants from 50 different countries. It has been a very interesting conference with focus on how we better can build integrated care pathways and systems for better planning for patient care. There has been several sessions on how digital technologies can pave the way for more integrated care and many good examples of research projects came up.

Professor Birthe Dinesen gave a keynote on: “Using digital health to make integrated care a reality in Denmark – what have we learned so far?” No doubt that Denmark is in the forefront in Europe within digital health services. But we still have challenges like equity of health, integration of data across sectors between different IT systems, how to match patients/citizens ehealth literacy with the right technologies, implementation of digital technologies in a faster mode etc.

Thank you to director Fiona Lyne & team for a very well organised conference. Next ICIC25 takes place in Portugal May 14-16 2025.

Forskning i digital sundhed DK & UK

Fredag den 26. april havde det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet besøg af ambassadør Rene Dinesen fra den danske ambassade i London. Formål med besøget var at give en introduktion til forskning i digital sundhed.

UK Ambassadør-besøg
Program ved UK Ambassadør-besøg

Dekan Lars Hvilsted bød velkommen til mødet og institutleder Kim Dremstrup gav en introduktion til forskning i digital sundhed ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Fra Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering fra ExerciseTech gav vi en præsentation af konkrete forskningsprojekter som iTrain (telerehabilitering af KOL-patienter), Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren og Telepal projektet. Vi præsenterede også, hvordan vi arbejder internationalt gennem Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) og Japanese & Danish Research Network on Telehealth and Welfare Technologies (JD TeleTech) i vores forskning.

Lektor Samuel Schmidt præsenterede VentriJect, som er et nyt produkt udsprunget af hans egen forskning, og som måler cardio fitness. Produktet er på vej ind på det engelske marked.

Psykiatridirektør Jan Mainz fra Region Nordjylland præsenterede visioner for forskning inden for børne- og ungepsykiatrien, som bygger på inspiration fra UK.

Det var et udbytterigt møde. Tak til ambassadør Rene Dinesen for at besøge AAU SUND. Og tak til alle oplægsholdere. Endelig en tak til sundhedsdiplomat Joakim Barron-Mikkelsen ved den danske ambassade i London for at facilitere mødet. Vi ser frem til mere samarbejde med UK inden for digital sundhed i fremtiden.

Velkommen til nye studentermedhjælpere

VelkomstKage

Velkommen til nye studentermedhjælpere ved Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på AAU SUND.

Størstedelen af vores nuværende hold af studentermedhjælpere bliver færdig med deres kandidatgrad i juni måned, og derfor har vi ansat nye studerende fra Sundhedsteknologi, Datalogi og Industriel Medicin. De studerende hjælper med opgaver som litteratursøgning, pakning af udstyr til hjemmemonitorering hos hjertepatienter, interviews, dataanalyse og afvikling af møder og workshops i samskabelsesprocesser. Vores nuværende studentermedhjælpere skal hjælpe med at oplære de nye de næste par måneder. Vi glæder os til at samarbejde med jer.

Studentermedhjælpere

PS: Robotterne Michael og Laura er på vej tilbage til Japan.

TTRN PhD Course 2024: Research methods in digital health technology

TTRN PhD Course 2024:

Research methods in digital health technology

Venue: Odense University Hospital, Odense, Denmark

Dates: 2024, August 12-16

Course fee: DKK 3.800, € 510 or $ 550

Deadline, registration: 2024, Juni 10

Download flyer

Course objective

The aim of the PhD course is to give a comprehensive introduction to research methods used in the different phases of the innovation process for digital health technologies such as telehealth, home monitoring, mHealth, video consultation, artificial intelligence (AI), clinical robots, etc.

Thus, PhD students will during the course learn about relevant research methods and their strengths and weaknesses in the design, assessment and implementation of digital health technologies. During the course the students will examine the possibilities for using the methods in their own PhD project.

The course focus on interdisciplinary research methods, assessment of the societal value of technologies, patient involvement, organizational challenges and have an interdisciplinary faculty and students from medicine, nursing, health policy, engineering, etc.

The course is relevant for PhD-students with interest in research in design, assessment and implementation of digital health technologies, including telemedicine, home monitoring, AI and clinical robots. Senior researchers with interest in these areas are also welcome.

Odense University Hospital is leading in European research and practical use of digital health technologies. During all days, clinicians from the hospital will participate and present examples of the use of digital health technologies in the clinical practise. In addition, all days will involve group work and students will give a presentation at the last day of the course and present their use of the scientific disciplines described during the course in their own research project.

The course is organized in collaboration with TTRN – Transatlantic Telemedicine Research Network and involves researchers from Danish and US universities including UC Berkeley, UC Davis and Cleveland Clinic.

Keynote at the International conference on Integrated Care (ICI24) in Belfast

Join the International conference on Integrated Care (ICI24): “Taking the leap: making integrated care a reality for people and communities”.

Professor Birthe Dinesen has been invited to give a keynote on “Using digital health to make integrated care a reality in Denmark – what have we learned so far?” at the International conference on Integrated Care (ICI24) taking place April 22-24 in Belfast, Ireland.

The conference programme has just been launched – take a look and join us in Belfast for an interesting conference.

Successful PhD defence

Kalpit Ballal has defended his PhD thesis: “Evaluation of Celluar IoT Technologies for Critical Application” at DTU.

Kalpit made his PhD thesis as part of the research program Future Patient in collaboration between DTU and AAU.

Kalpit has developed and tested a new ECG application to be used for cardiac patients.

Congratulation to Kalpit with a successful defence and a well deserved PhD degree.

Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser

DMTS 50år

Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) fejrer i år 50 års jubilæum. Ved Landsmødet på Vingsted Centeret var der tre oplæg under temaet “Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser”:

DMTS-2023 Program

Første oplæg havde titlen “Telepalliation – digital tryghed i den sidste del af livet” ved Birthe Dinesen. I oplægget blev foreløbige resultater fra et kvalitativt substudie præsenteret: Patienter føler tryghed, bedre sammenhængskraft og kommunikation ved brug af Telepal-platformen.

DMTS-2023 Thea Kølsen Fischer

Andet oplæg havde titlen: “Evidensbaseret udvikling af fremtidens e-Hospital” ved professor Thea Kølsen Fischer fra Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital. Thea og team har med stor engagement udviklet en digital platform til e-indlæggelser som er evidensbaseret og lavet et enkelt koncept, som nu bliver testet i et RCT studie. Vi glæder os til at følge projektet og dets resultater.

DMTS-2023 Lars Dittmann

Tredje oplæg havde titlen: “IT-sikkerhed ved fremtidens hjemmemonitoreringer og e-indlæggelser” ved professor Lars Dittmann fra DTU. Hovedpointerne er, at vi skal være på vagt ift sikkerheden og være kritiske for at opretholde en høj IT-sikkerhed i hjemmet og der er brug for mere forskning og oplysning om dette område.

Der var en god debat efterfølgende og vi ønsker DMTS tillykke med jubilæet. Tak for invitationen til at være med på konferencen til Kim Dremstrup, formand for DMTS og institutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Seminar FP-AF

20230904-HaldHovedGaard-Presentation

Vi vil gerne takke for et super godt seminar på Hald Hovedgaard mandag den 4. september.

Vi skulle have haft kick-off seminar for FP-AF, men det blev til ”midtvejsseminar”, idet vi har inkluderet over 80 patienter ud af 208 patienter, som vi total skal have med i studiet inden december 2024.

Tusind tak til projektsygeplejersker, klinisk ansvarlige læger, sundhedskonsulenter i sundhedscentre, studentermedhjælpere og Knud ved AAU. Det er kun lykkedes ved et kæmpe team samarbejde… SÅ SEJT!

Vi var heldige at have godt sensommervejr ved seminaret på Hald Hovedgaard, og vi havde et godt fagligt seminar, hvor brugerpanelet fra FP-AF også fortalte om deres oplevelser ved at deltage i FP-AF, og gav refleksioner til, at vi også tænker de pårørende med i fremtiden.

20230904-HaldHovedGaard-Seminar

Vi glæder os til de næste skridt i projektet med interviews af patienter og pårørende, møde i brugerpanelet, mv.

20230904-HaldHovedGaard-GruppeBillede
20230904-HaldHovedGaard-Soe

Digitalisering i en palliativ behandling giver god mening

I går havde vi workshop i forskningsprojektet “TelePalliation” på AAU SUND støttet af Kræftens Bekæmpelse, Sydvestjysk Sygehus og alle parter i projektet.

Vi har nu inkluderet over 123 patienter i palliation i RCT-studiet (vi skal have 182 patienter inkluderet) og har gennemført et kvalitativt studie. Vores foreløbige resultater viser, at patienterne oplever øget tryghed og bedre sammenhæng i deres forløb på tværs af sektorer. Den kommende tid dykker vi mere ned i vores kvalitative data og påbegynder skrivning af videnskabelige artikler.

Vi er også igang med at planlægge brugermøde, da brugerinddragelse er et vigtigt element i hele projektet. Vi sætter pris på at digitalisering i.f.m. palliation giver god mening for patienter og pårørende.