Telerehabilitering af hjertesvigtspatienter II

Kort om projektet

Patienter med hjertesvigt har en kronisk og fremadskridende sygdom, som er karakteriseret ved symptomer som hævede ben, træthed og åndenød, som forværres hurtigt og kan være årsag til genindlæggelser. Formålet med dette studie er at undersøge, hvorvidt hjemmemonitorering kan medvirke til at kortlægge forværringer tidligt i sygdomsforløbet, og samtidigt lære patienterne at mestre håndtering af egen sygdom. Monitoreringen indebærer måling af blodtryk, daglig puls, nattepuls, vægt, fysisk aktivitet, søvn og spørgsmål om velbefindende. Dette vil vi gøre gennem et telerehabiliteringsprogram for patienter med hjertesvigt.

Ved telerehabilitering forstås at informationer fra målingerne sendt fra patientens hjem til Hjerteportalen.dk, hvor patienter og sundhedsprofessionelle kan se data.

Formålet med forsøget er:

 • At undersøge om øget indsigt i egne data til håndtering af egen sygdom øger livskvaliteten for patienter med hjertesvigt ved deltagelse i et telerehabiliteringsprogram
 • At undersøge om brug af videokonsultationer kan være med til at nedsætte besøg i hjerteambulatorie og forebygge genindlæggelser
 • At teste og evaluere brugen af videokonsultationer hos patienter med hjertesvigt, deres pårørende og sundhedsprofessionelle
 • At teste og evaluere en ”digital guide”, der kan forudsige vægtændringer indrapporteret på hjemmesiden Hjerteportalen.dk
 • At udvikle og teste et digitalt spil til brug ved telerehabilitering

Hjerteafdelingen på Regionshospitalet Viborg og Skive samt sundhedscentre i Viborg og Skive deltager i det kliniske studie. Projektet løber fra 2019-2023.

Samskabelse

Samskabelse har været udgangspunkt for udvikling af et telerehabiliteringsprogram for patienter med hjertesvigt. Vi har afholdt workshops med patienter/borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle fra sygehus og sundhedscentre, repræsentanter fra virksomheder og forskere.

Målgruppen

Målgruppen i forskningsprogrammet er hjertesvigtspatienter NYHA klasse III-IV over 18 år og som har bopæl i Viborg eller Skive Kommune.

Parter i projektet

 • Viborg Sundhedscenter
 • Skive Sundhedscenter
 • Hjerteafdeling & Hjerteklinik, Regionshospitalet Viborg og Skive
 • Hjerteforeningen
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Psykologisk Institut, Århus Universitet
 • Laboratoriet for Velfærdsteknologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU.

Internationale samarbejdspartnere

 • Cleveland Clinic, USA
 • UC Berkeley, USA
 • UC Davis Health System, USA
 • Juntendo University Hospital, Japan

Finansiering

Projektet er en del af en bevilling på 5 mio. kr. af bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og medfinansiering fra samarbejdspartnere og AAU.

Kontakt

Professor Birthe Dinesen
Email: bid@hst.aau.dk