MyHeart

Kort om projektet

Det er et faktum, at hjerteopererede patienter har store problemer med at huske efter en hjerteoperation, og hjertepatienter som været indlagt med blodprop i hjertet eller har fået anden hjertediagnose er ofte i krise og fyldt med angst for at dø. Hjertepatienterne har derfor problemer med huske, læse, lære og forstå informationer om rehabilitering. Vi har derfor den hypotese, at et digitalt interaktivt animationsværktøj, der kan kombinere lyd, tekst, levende billeder samt mulighed for interaktivitet mellem patient og applikation kan hjælpe hjertepatienter og pårørende med at nedbryde læringsbarrierer, angst, utryghed og give patienterne og pårørende mulighed for at få formidlet og gentaget informationer på en ny måde.

Målet med ”MyHeart – et interaktivt animationsværktøj til hjertepatienter” er at udvikle og teste et digitalt værktøj, som kan medvirke til at motivere, engagere og lære hjertepatienter samt pårørende om betydningen af rehabilitering.

MyHeart

Brugerdreven innovation

Et tværfagligt forskerteam, hjertepatienter, pårørende, repræsentanter fra medie, IT, sundhed, psykologi og forskning har deltaget i udvikling af og test af en prototype. Protoypen skal nu afprøves af en større gruppe hjertepatienter.

Målgruppen

Patienter, der har gennemgået en hjerteoperation og som har været indlagt med en blodprop i hjertet.

Finansiering

Udvikling af prototypen har været finansieret af SharePlay fonden. Der søges funding til videre udvikling af prototypen.

Yderligere oplysninger

  • Birthe Dinesen, professor, email: bid(at)hst.aau.dk
  • Anders Skotlander, Mayday Film.