Præsentation

Bronze skulptur af Bjørn Nordahl
Skulptur: Bjørn Nordahl. Foto: Knud Larsen.

Laboratorie for Velfærdsteknologi er en del af SMI ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. I laboratoriet har vi fokus på at udvikle, teste, implementere og udforske effekter af nye velfærdsteknologier samt pleje-, behandlings- og rehabiliteringsformer indenfor telesundhed og telerehabilitering til patienter og borgere i morgendagens social- og sundhedsvæsen.

Forskningen er problemorienteret, tværfaglig og gennemføres i samarbejde med forskere fra forskellige discipliner: medicin, psykologi, fysioterapi, ergoterapi, socialpædagogik, sygepleje, organisationssociologi, sundhedsteknologi, datalogi, sundhedsøkonomi, m.v. på Aalborg Universitet, universiteter nationalt og internationalt.

Brugerdreven innovation som udgangspunkt

Brugerdreven innovation er udgangspunkt for forskningen. Vi arbejder i tæt dialog med borgere, patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, socialpædagoger, virksomheder og forskere med udvikling af ideer til nye teknologier samt test, vurdering, tilpasning og implementering.

Primære forskningsområder

  • Innovation af prototyper og “proof-of-concept” af nye skræddersyede, intelligente og omkostningseffektive velfærdsteknologier og programmer indenfor telesundhed og telerehabilitering på sundheds- og social området
  • Nye værktøjer, metoder og teknologier til motivation af borgere og patienterne, så de kan følge og tage vare på egen sygdom, sundhed og trivsel
  • Innovation af og kliniske forsøg med nye telesundheds- og telerehabiliterings teknologier og programmer på tværs af sektorer i stor skala

Nuværende forskningsprogram og -projekter

Fra 1. september 2015 – 31. august 2020 har vi fokus på forskningsprogrammet ”Fremtidens patient – individuelle og intelligente velfærdsteknologier og services” (Future Patient). Formål med forskningsprogrammet er at udvikle, teste og vurdere mulighederne i individuelle og intelligente velfærdsteknologier og services. Målgruppen i forskningsprogrammet er hjertesvigtpatienter og patienter, der har gennemgået en knæ- eller hofteoperation, og som efterfølgende kræver rehabilitering. Forskningsprogrammet er nytænkende og sprænger rammer i forhold til eksisterende nationale og internationale forskningsprojekter på området.  Forskningsprogrammet er støttet af Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Aalborg Universitet og samarbejdspartnere. Under menu-overskrifterne kan du læse mere om forskningsprogrammet og øvrige forskningsprojekter.