MyTrack

MyTrack Logo

Kort om projektet

Patienter, som udskrives fra almen psykiatrisk afdeling oplever ofte i deres recovery proces mangelfuld kommunikation på tværs af sektorer, manglende fælles planer og individualisering i recovery processen.

Formål

 • At reducere angst, usikkerhed, skabe struktur i hverdagen og øge livskvaliteten for patienter/borgere i tiden efter udskrivning fra hospitalet og tilbagevenden til hverdags- og arbejdslivet
 • I samarbejde med borgere, pårørende, fagprofessionelle, virksomheder og forskere at udvikle, teste og evaluerer MyTrack-recovery platformen og -programmet
 • At skabe en styrket sammenhæng i de sociale faglige indsatser på tværs af sektorer og faglige grænser mellem psykiatri, socialpsykiatri og jobcentre ved brug af ny teknologi
MyTrack CoCreation

Samskabelse

Projektideen udspringer af PhD studiet Videostøtten, og er blevet modnet gennem en samskabelsesproces i 2023 med borgere, pårørende, fagprofessionelle, virksomheder og forskere.

Målgruppe

Patienter/borgere, som bliver udskrevet fra almen psykiatrisk afdeling, og som skal starte en recovery proces.

Parter i projektet

 • Almen Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitetshospital, Esbjerg & Almen Psykiatri, Aalborg Universitets Hospital,
 • Forskningsenheden, Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Socialpsykiatrien, Esbjerg & Aalborg Kommuner
 • Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 • NetCompany
 • Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk Institut, Aalborg Universitet Hospital & Aalborg Universitet
 • ExerciseTech, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
 • Folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
 • Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark (er inviteret med i projektet)
 • Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Finansiering

Projektet er udpeget som et missionsdrevet forskningsprojekt på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, og har fået en opstartsbevilling på 255.053,92 kr fra Institut fra Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Beløbet er anvendt til at modne projektideen, og i 2024 søges eksterne midler til projektet.

Kontakt

Professor Birthe Dinesen
Email: bid@hst.aau.dk