Telepal

Kort om projektet

Det estimeres at der på verdensplan er mere end 20 millioner mennesker, som hvert år gennemgår palliativ pleje. Den palliative indsats består af lindring af smerter, støtte og vejledning til at fremme livskvaliteten til at hos patienter, som er ramt af en livstruende sygdom. En undersøgelse fra 2019 viser, at størstedelen af danskerne ønsker at modtage palliativ behandling i eget hjem, mens et mindretal ønsker behandlingen på hospice eller hospitalet.

TelePal Illustration

For at muliggøre palliationsbehandling fra hjemmet, har vi udviklet en digital platform, ved navn TelePal.dk. Platformen bruges til at skabe et individuelt palliationsforløb med sundhedsprofessionelle, tillader opkald og videoopkald med sundhedsprofessionelle og indeholder information om livets sidste fase.

Formålet med dette studie er at identificere udfordringer relateret til palliativ pleje, set fra patienter, pårørende og det palliative teams synspunkt samt teste den telepalliative platform.

Formålet med forsøget er:

  • At øge livskvaliteten, tryghed og individualisering hos patienter med behov for lindrende indsats og deres pårørende ved brug af telepalliation
  • At øge tilgængelighed til det Palliative Team og hjemmesygeplejen, forebygge indlæggelser og ambulatoriebesøg
  • At teste og evaluere et telepalliationsprogram ud fra en patient, pårørende, behandlingsmæssigt, sundhedsfagligt og sundhedsøkonomisk perspektiv

Projektet løber fra 2021-2024 – læs mere om projektet i denne pjece.

Samskabelse

Vi har i samarbejde med patienter i palliativt forløb, deres pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere udviklet den digitale platform kaldet TelePal.dk og et telepalliationsprogram.

Målgruppe

Målgruppen er patienter over 18 år, som er henvist til Palliationsteamet på Sydvestjyllands Sygehus, diagnosticeret med kræft, hjertesvigt, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller motorneuronsygdom (neurologiske sygdomme).

Parter i projektet

  • Palliativt Team, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark
  • Center for Innovative Medicinske Teknologier (CIMT), Odense Universitetshospital/Svendborg, Region Syddanmark
  • Laboratoriet for Velfærdsteknologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Finiansering

Knæk Cancer logo

Forskningsprojektet finansieres med kr. 2,6 millioner fra Kræftens Bekæmpelse og med et beløb på kr. 188.020 fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til udstyr, samt medfinansiering i form af arbejdstimer fra partnere i projektet. Beløbet administreres af Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Udvalgte omtaler af projektet

Kontakt

Professor Birthe Dinesen
Email: bid@hst.aau.dk