Telerehabilitering af Patienter efter Knæoperationer

Kort om projektet

Knee joint prosthesisSmerter i bevægeapparatet fx slidgigt i knæ er den mest udbredte årsag og næststørste bidragsyder til ”det globale handicap”. Forekomsten af symptomatisk gigt i knæet er fordoblet hos kvinder og tredoblet hos mænd i de sidste 20 år og forventes at stige betydeligt i fremtiden pga. forøget levealder og øget BMI. Samtidig forventes det samlede antal operationer med kunstigt knæ (total knee replacement = TKR) at stige med næsten 700% indtil 2030.

Undersøgelser i mange lande finder samstemmende, at op til 20 % har vedvarende smerter efter operation. Derfor er der internationalt fokus på et optimalt non-operativt behandlingsforsøg inden eventuel operation samt optimal rehabilitering efter operation. Formålet med dette forskningsprojekt er at udvikle og teste et telerehabiliteringsprogram med brug af sensor teknologi til knæ-opererede patienter efter operation.

Perspektivet er at kunne tilbyde patienterne hjemmetræning, således at træningen i højere grad kan udføres på patientens præmisser i hverdagen, til en lavere pris, af flere patienter og med højere grad af komplians og intensitet. Projektet bliver anmeldt til den Videnskabsetiske Komite Region Nordjylland, Datatilsynet og gennemføres i henhold til Helsinki Deklarationen.

Ortopædkirurgisk afdeling og Ortopædkirurgisk forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital deltager i det kliniske studie.

Brugerdreven innovation

Telerehabiliteringsprogrammet vil blive udviklet i samarbejde med patienter, sundhedsprofessionelle og forskere.

Målgruppe

Patienter som har fået gennemgået en knæoperation og med bopæl i Region Nordjylland.

Parter i projektet

 • Ortopædkirurgisk afdeling & Ortopædkirurgisk forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital
 • Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Nationale samarbejdspartnere i projektet

 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Psykologisk Institut, Århus Universitet
 • Patient@Home
 • EIR Research and Businesspark

Internationale samarbejdspartnere

 • Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Tromsø, Norge
 • Latrobe University, Melbourne, Australien
 • Cleveland Clinic, USA
 • UC Berkeley Universitetet i USA
 • UC Davis Health System, USA
 • Henry Ford Health System, USA
 • Center for Connected Health, Harward Medical School, USA

Finansiering

Projektet er en del af en bevilling på 10 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis Hansens Fond, 503.110 kr fra AAU og medfinansiering i form af arbejdstimer fra alle parter i projektet.

Kontakt

 • PhD studerende Mohammad Reza Naeemabadi. Email: reza(at)hst.aau.dk
 • Lektor John Hansen. Email: joh(at)hst.aau.dk
 • Professor Birthe Dinesen. Email: bid(at) hst.aau.dk