Videostøtten

Kort om projektet

Formålet med projekt Videostøtten er at udvikle, afprøve og udforske muligheden for dialog via video mellem fagprofessionelle i kommunalt regi og psykisk sårbare borgere. Indimellem løber borgerne ind i en krise som følge af angst, skizofreni, m.m. i forbindelse med deres sociale rehabiliteringsforløb, her kan en videoforbindelse til socialt fagligt personale være en vigtig støtte for borgerne. Det kan resultere i, at de vælger at blive hjemme, og undgår indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Målet med forskningsprojektet er at øge borgernes livskvalitet, selvstændighed og tro på egne evner efter at være blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Samtidig udforsker projektet også hvordan teknologien påvirker personalets arbejdsopgaver. Projektet er en del af et PhD projekt tilknyttet Laboratoriet for Velfærdsteknologi – telesundhed og telerehabilitering, SMI, AAU.

Brugerdreven innovation

Vi har valgt at bruge en videoteknologi, som oprindeligt er udviklet til telemedicinsk brug i sundhedssektoren, men nu er tilpasset det sociale område. Gennem workshops med borgere, medarbejdere, ledere og projektgruppe har vi udviklet et koncept for videodialogen.

Målgruppe for forsøget

Borgere som er senhjerneskadet, psykisk sårbar og/eller udviklingshæmmet, og som hører under Servicelovens § 85. Målgruppen er karakteriseret ved at bo i eget hjem, og modtager minimum to til flere besøg om ugen i hjemmet af f.eks. en hjemmevejleder. Borgerne er ofte plaget af angst, utryghed, og er tilknyttet Socialpsykiatrien i Esbjerg Kommune. I alt er der 50 borgere, som bruger Videostøtten.

Video

Se video fra TV Syd om projektet.

Finansiering

Videostøtteprojektet er finansieret af Borger og Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune.

Yderligere oplysninger

Udviklingskonsulent & PhD-studerende Claus Østergaard, coe(at)hst.aau.dk, mobil +45 2972 6260