LOVOT – autisme

Kort om projektet

LOVOT, Leg på gulv

Personer med autisme og som er udviklingshæmmede har kommunikative, sociale og adfærdsmæssige udfordringer, hvilket har stor betydning for deres uafhængighed i hverdagen og evnen til at kommunikere. Autisme kan ikke kureres, men det er vigtig at udvikle gode redskaber, der kan hjælpe med at forstærke sociale og kommunikative evner.

Internationale videnskabelige studier viser, at personer med autisme har lettere ved at interagere med sociale robotter end med mennesker, da denne kontakt er mere forudsigelig og kontrolleret. Ved at være sammen med robotter har det vist sig, at evnen til at kommunikere blev forbedret, og den stereotype adfærd blev nedsat. Mange studier har undersøgt samspillet mellem børn med autisme og sociale robotter, men kun få har undersøgt interaktionen mellem voksne og sociale robotter.

Se videoen “Lovot på botilbud” (Aalborg Kommune)

Formålet med studiet er at undersøge:

 • Hvordan borgere som er udviklingshæmmede med autisme, tager imod en social robot
 • Om den sociale robot LOVOT kan øge velvære, give tryghed og forebygge affektudbrud hos borgere som er udviklingshæmmede med autisme
 • Fordele og ulemper ved at anvende LOVOT som et kommunikationsværktøj for borgere som er udviklingshæmmede med autisme
 • Hvordan personale og pårørende oplever fordele og ulemper ved brugen af en social robot i interaktion med borgere som er udviklingshæmmede med autisme
 • De etiske aspekter ved at bruge en social robot i interaktion mellem personale og borgere, som er udviklingshæmmede og har autisme

LOVOT

LOVOT er en social robot designet af Groove X. Navnet, LOVOT, er en sammentrækning af Love og Robot. LOVOT er udviklet for at skabe glæde, hvilket den gør med dens udviklende personlighed og genkendelse af personer. Med dens øjne og kropssprog kan LOVOT vise følelser. Derudover kan den blive varm som et levende væsen og sige lyde. LOVOT er aldrig før testet på personer med autisme, men har vist lovende resultater på personer med demens.

Målgruppen

LOVOT skal testes på voksne med autisme og som er udviklingshæmmede på bostederne Hobitten (Sæby), Gennem Bakkerne (Vodskov) og Viften (Vodskov).

LOVOT Gruppebillede ved seminar

Parter i projektet

 • Botilbuddet Hobitten (Sæby), Frederikshavn Kommune
 • Bostilbuddet Specialgrupperne / Gennem Bakkerne (Vodskov), Aalborg Kommune
 • Botilbuddet Viften (Vodskov), Aalborg Kommune
 • Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
 • Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Internationale samarbejdspartnere

 • GROOVE X, Inc., Tokyo, Japan

Finansering

LOVOT er stillet gratis til rådighed af den japanske virksomhed GROOVE X. Projektet er støttet økonomisk af Innovationsfonden i Aalborg Kommune.

Kontakt

Professor Birthe Dinesen
Email: bid@hst.aau.dk