Hjertepatienter måler selv hjerterytme

Jyllands-Posten 2024-06-21 Forside

Fredag den 21. juni 2024 bringer Jyllandsposten et par artikler om forskningsprojektet: Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren (FP-AF) støttet af Hjerteforeningen.

Atrieflimren er en af de mest almindelige hjertekarsygdomme. I FP-AF er der gennem en samskabelsesproces udviklet et program, så patienter med hjerteflimmer kan lære at leve med sygdommen. Hovedformålet med FP-AF-programmet er at øge livskvaliteten hos patienter med AF, give patienter og pårørende mere viden og redskaber til at håndtere livet med AF – og større tryghed for dermed at undgå genindlæggelser, reducere angst og depression.

FP-AF-programmet varer fire måneder og består af:

  1. Monitoreringsmodul ved brug af teknologier til måling i hjemmet. Patienterne får udleveret en digital vægt og blodtryksapparat. Dernæst får patienterne også udleveret en aktivitetstracker, som måler skridt, en søvnmåler og en lille device, hvor patienten med to fingerspidser kan måle sin egen hjerterytme. Patienten kan se alle værdierne på HjertePortalen.dk.
  2. Rehabiliterings- og kommunikationsmodul (chat og video)
  3. Uddannelsesmodul (foregår på et sundhedscenter)

Alle moduler er centreret omkring HjertePortalen.dk. og i et lodtrækningsforsøg med 208 patienter bliver programmet testet. I dag har vi inkluderet 167 patienter i alt.

Jyllands-Posten 2024-06-21 s 6
Jyllands-Posten 2024-06-21 s 7

Deltagere: Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg og Skive; Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg; Sundhedscentre i Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner; Hjerteforeningen; Psykologisk Institut, Aarhus Universitet; Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitetshospital & Aalborg Universitet; Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Odense Universitetshospital; Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Sports Science, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Internationalt Advisory Board: Cleveland Clinic, USA; Oslo University Hospital, Norge; Antwerp University Hospital, Holland og Juntendo University, Tokyo, Japan.

Finansiering: Forskningsprojektet et finansieret af Hjerteforeningen med 4,3 mio. kroner; Aage og Johanne Louise Hansens Fond; Region Midts Forskningspulje; Animationspuljen Viborg Kommune og med medfinansiering fra alle parter i projektet.

Tidshorisont: Projektet løber fra 1. september 2022 til december 2025.