TelePal nomineret af Danske Regioner

Forskningsprojektet TelePal, som har fokus på afslutningen på livet, er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fra Danske Regioner. Det er vi meget stolte af.

Vi har i samarbejde med patienter i palliativt forløb, deres pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere udviklet den digitale platform kaldet TelePal.dk og et telepalliationsprogram. Formålet med projektet er at øge livskvalitet, tryghed og individualisering hos patienter med behov for lindrende indsats og deres pårørende ved brug af telepalliation, og øge tilgængelighed til sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Foreløbige resultater viser, at patienterne oplever øget tryghed, livskvalitet og involvering i eget forløb.

Partnere i projektet er: Det Palliative Team på Sydvestjysk Sygehus, CIMT, Odense Universitetshospital og Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Aalborg Universitet. Kræftens Bekæmpelse og Sydvestjysk Sygehus støtter projektet finansielt.

Læs om indstillingen hos Danske Regioner.

Projektet er et godt eksempel på missionsdrevet forskning og er i tråd med AAU´s strategi om ”Digital Health 2030”.

Ny digital platform gør en forskel for patienter med livstruende kræftsygdom

Sydvestjysk Sygehus / Facebook – Cancerforskning:

Det ligner bare en iPad. Men denne iPad kan noget særligt. Den kan nemlig skabe forbindelse mellem patienten med uhelbredelig sygdom og sygehuset, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge, datteren i Australien og fætteren i Thy.

Et forskningsteam ved Palliativt Team på Sydvestjysk Sygehus, med Jarl Sigaard som klinisk ansvarlig, har i samarbejde med Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet og CIMT ved OUH, udviklet en digital platform, som kan tilgås af Palliativt Team, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge og patientens familie og pårørende. Ja – faktisk alle de personer, som er vigtige for patienten og patientens behandling.

På platformen kan patienten have videokonsultationer med sundhedsprofessionelle på tværs af sektor og kommunikere via en dialogfunktion samt dele informationer og aftaler. Så afstanden til sygehuset eller familien ikke føles helt så stor.

Når man har en livstruende sygdom foretrækker mange at være hjemme i trygge rammer i den sidste tid, men samtidig har de behov for at opleve den tryghed, som sundhedsprofessionelle fra bl.a. sygehuset kan bidrage til.

For at imødekomme patienternes ønske om at være hjemme og behovet for lindrende behandling opstod ideen til den nye digitale platform

Forskningsteamet fik sidste år en bevilling fra Knæk Cancer på i alt 2.600.000 kroner til projektet og 188.000 kroner fra Sydvestjysk Sygehus til udstyr. Teamet har nu været i gang med projektet i et halvt år og indtil videre er resultaterne positive.

  • Patienter udtaler, at det er brugbart, anvendeligt og giver stor tryghed.
  • De pårørende er meget positive over projektet, da de føler sig meget mere inkluderet i behandlingen af deres kære.

Teamets erfaring indtil nu er, at de hurtigere kan opfange, hvis én patient er ved at få det dårligt bl.a. grundet muligheden for daglig kontakt via beskedfunktionen. Samtidig kan de allerede nu erfare, at platformen er med til at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.
Projektet løber frem til maj 2023. Herefter skal teamet evaluere de endelige resultater

Forskningsprojekter profileret i Medicoteknik

Fra Laboratorie for Velfærdsteknologi har vi i dette nummer af Medicoteknik august 2021 følgende artikler med om vores forskning:

  • “Teknologi og tryghed i den sidste tid”- om TelePal projektet: side 10-11
  • “Transatlantisk samarbejde transformerer telemedicin” (USA & DK): side 16-19
  • “Når psykologi og teknologi går hånd i hånd” – om Future Patient projektet: side 20-22

Læs mere her:

Animationsvideoer – patientinformation på en ny måde

Animation AFli

I Future Patient projektet – telerehabilitation af patienter med atrieflimren har vi udviklet animationsvideoer om at leve livet med atrieflimren. Formålet er at kommunikere viden om en sygdom på en enkel og visuel måde til patienter og pårørende, som kan have svært ved at læse og forstå sædvanlig patientinformation eller som synes bedre om visuel kommunikation.

Her kan du se en trailer af disse animationer.

Fredag den 12. marts kl 19 bragte TV 2 Nyhederne et indslag med overlæge Jens Refsgaard fra Hjerteafdelingen på Regionshopsitalet Viborg om disse animationer – det kan ses her (fra 20.13-22.34)

LOVOT er blevet en mediedarling

LOVOTs

LOVOT-projektet (de sociale robotter) er præsenteret på TV 2 nationalt og regionalt de sidste par dage:

LOVOT–projektet har i den forgange uge været omtalt på 62 andre medier, som det fremgår her.

Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forskning her ved Laboratorie for Velfærdsteknologi på AAU. Vi takker Groove X for udlån af LOVOTs , stor tak til Aalborg, Viborg og Skive kommuner samt TUCV for engageret medvirken i forsøget.
Sundhedsstyrelsen har støttet projektet finansielt og tak for dette.

Nuttede sociale robotter flytter ind på danske plejehjem

Foto: Aalborg Kommune

LOVOT er en social robot med kunstig intelligens, som reagerer på berøring, tale og øjenkontakt. Robotten er udviklet i Japan og skal for første gang testes udenfor hjemlandet på plejehjem i Viborg, Skive og Aalborg kommuner. Forskere fra Aalborg Universitet følger testen for at undersøge, om den sociale robot kan øge trivslen for mennesker med demens.

Læs hele Aalborg Kommunes
Pressemeddelelse her

DR 1 viste i aftes i TV-Avisen kl 21 et indslag om vores forsøg med den japanske, sociale robot LOVOT – se indslaget her (fra 10.30-13.39).