eDialog

Digital kommunikation mellem patienter og sundhedsfaglige på tværs af sektorer efter udskrivelse

Kort om projektet

Løbeseddel

Ortopædkirurgi er det største kirurgiske speciale i Danmark og tegner sig for omkring 187.000 kirurgiske indgreb årligt. I de senere år er flere ortopædkirurgiske behandlinger blevet omlagt til dagkirurgi, og den generelle indlæggelsestid efter operation er blevet kortere. Det betyder, at patienter og pårørende, eller sundhedspersonale i kommunerne, skal observere for eventuelle komplikationer på tidligere stadier i den postoperative fase end før. Det kan opleves utrygt, og ofte er der behov for sparring med specialister på hospitalerne, som kan være svære at få fat på. Utilstrækkelig kommunikation mellem patienter og sundhedsfaglige på tværs af sektorer medfører utilsigtede hændelser, utryghed og lav patienttilfredshed, særligt i overgange mellem hospital og kommune.

I Danmark får patienter i stigende grad mulighed for at skrive digitalt til hospitalspersonale via patientplatforme i forbindelse med deres indlæggelse og udskrivelse. Det har potentiale til at skabe sikre og trygge forløb for patienterne og samtidig ændre arbejdsgange for de sundhedsfaglige, idet digital kommunikation via tekst/billede kan foregå asynkront (patient og sundhedsfaglig behøver ikke at være tilstede på samme tid). Der foreligger dog meget lidt forskning på området vedr. effekten af denne nye kommunikationsindsats. I dette projekt undersøger vi derfor digital kommunikation mellem ortopædkirurgiske patienter og sundhedsfaglige på tværs af sektorer efter udskrivelse.

Se video her

Lili Worre

Formålet med projektet er:

  • At undersøge patienter, pårørende og sundhedsfagliges oplevelser af at anvende digital kommunikation efter operation og udskrivelse
  • At undersøge om brug af digital kommunikation kan mindske behovet for telefoniske henvendelser til hospitalet efter udskrivelse og samtidig forbedre patienternes oplevelse af sammenhæng og tryghed i behandling og pleje i overgangen mellem hospital og kommune.

Samskabelse

Projektet er udviklet i samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsfaglige på tværs af faggrupper og sektorer. Gennem workshops, interviews og observationer afdækker vi behov og udvikler ideer til brug af digital kommunikation, som bliver testet og evalueret i projektet. Slutteligt evalueres eDialog i et randomiseret kontrolleret studie.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er ortopædkirurgiske patienter, som gennemgår operation, indlæggelse og udskrivelse på Aalborg Universitetshospital samt deres pårørende.

Parter i projektet

  • Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Digital sundhed og Rehabilitering, Aalborg Universitet
  • Aalborg Kommune, Kvalitets-og Innovationsenheden, Ældre-og Handikapforvaltningen

Internationale samarbejdspartnere

Der samarbejdes med professor i psykologi fra University of Regina, Canada om oversættelse af spørgeskema vedr. patienters oplevelse af sammenhæng, som anvendes i projektet.

Finansiering

eDialog projektet indgår som et delprojekt under et større forskningsprogram (Clinical Intelligence), som udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Målet er at skabe en samlet løsning af teknologier, som kan bidrage til at understøtte patienterne i deres eget hjem ved hjælp af digital kommunikation og sensorteknologier. Clinical Intelligence er støttet af Region Nordjyllands Sundhedsinnovationspulje i 2020 med 1,8 mill. DKK.

Det randomiserede kontrollerede studie, hvor vi måler på effekten af eDialog, er støttet med 400.000 DKK af Helsefonden og 90.000 DKK fra Region Nordjylland (for yngre forskere).

Kontakt

Lili Worre, PhD studerende
Email: lili.jensen@rn.dk
Tlf: 60229406