Hjertespillet

HjerteSpillet Ikon

Kort om projektet

Patienter med hjertesvigt har en kronisk og fremadskridende sygdom, karakteriseret ved symptomer som hævede ben, træthed og åndenød, som forværres hurtigt og dermed kan være årsag til en høj grad af genindlæggelser. Kun få hjertesvigtspatienter tager imod tilbuddet om rehabiliteringsaktiviteter, som blandt andet indebærer patientuddannelse, fysiske aktiviteter, støtte til kostomlægning og rygestop, samt optimering af medikamentel behandling. Den manglende deltagelse kan skyldes lange transporttider, manglende information om aktiviteter, eller manglende motivation.

Formålet i dette studie er:

  • At udvikle et spil til hjertesvigtspatienter og deres pårørende til at lære om at livet med hjertesvigt i hverdagen
  • At udforske om spil kan være en ny måde ”læringsform” for hjertesvigtspatienter og deres pårørende om livet med hjertesvigt i hverdagen

Hjertespillet er en del af forskningsprojektet: “Future Patient – Telerehabilitering af hjertesvigtspatienter II”.

Samskabelse

HjerteSpillet

Hjertespillet er udviklet i et samarbejde mellem hjertesvigtspatienter, pårørende, sundhedsprofessionelle fra Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg/Skive, sundhedscentre i Viborg og Skive Kommuner, Hjerteforeningen, samt forskere fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, og Aalborg Universitet.

Målgruppe

Målgruppen i forskningsprogrammet er hjertesvigtspatienter NYHA klasse III-IV over 18 år og som har bopæl i Viborg eller Skive Kommune.

Parter i projektet

  • Hospitalsenhed Midt
  • Viborg Kommune
  • Skive Kommune
  • Hjerteforeningen
  • Aarhus Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Laboratoriet for Velfærdsteknologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Finiansering

Projektet er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt Aalborg Universitet.

Kontakt

Professor Birthe Dinesen
Email: bid@hst.aau.dk