Ny digital platform gør en forskel for patienter med livstruende kræftsygdom

Sydvestjysk Sygehus / Facebook – Cancerforskning:

Det ligner bare en iPad. Men denne iPad kan noget særligt. Den kan nemlig skabe forbindelse mellem patienten med uhelbredelig sygdom og sygehuset, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge, datteren i Australien og fætteren i Thy.

Et forskningsteam ved Palliativt Team på Sydvestjysk Sygehus, med Jarl Sigaard som klinisk ansvarlig, har i samarbejde med Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet og CIMT ved OUH, udviklet en digital platform, som kan tilgås af Palliativt Team, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge og patientens familie og pårørende. Ja – faktisk alle de personer, som er vigtige for patienten og patientens behandling.

På platformen kan patienten have videokonsultationer med sundhedsprofessionelle på tværs af sektor og kommunikere via en dialogfunktion samt dele informationer og aftaler. Så afstanden til sygehuset eller familien ikke føles helt så stor.

Når man har en livstruende sygdom foretrækker mange at være hjemme i trygge rammer i den sidste tid, men samtidig har de behov for at opleve den tryghed, som sundhedsprofessionelle fra bl.a. sygehuset kan bidrage til.

For at imødekomme patienternes ønske om at være hjemme og behovet for lindrende behandling opstod ideen til den nye digitale platform

Forskningsteamet fik sidste år en bevilling fra Knæk Cancer på i alt 2.600.000 kroner til projektet og 188.000 kroner fra Sydvestjysk Sygehus til udstyr. Teamet har nu været i gang med projektet i et halvt år og indtil videre er resultaterne positive.

  • Patienter udtaler, at det er brugbart, anvendeligt og giver stor tryghed.
  • De pårørende er meget positive over projektet, da de føler sig meget mere inkluderet i behandlingen af deres kære.

Teamets erfaring indtil nu er, at de hurtigere kan opfange, hvis én patient er ved at få det dårligt bl.a. grundet muligheden for daglig kontakt via beskedfunktionen. Samtidig kan de allerede nu erfare, at platformen er med til at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.
Projektet løber frem til maj 2023. Herefter skal teamet evaluere de endelige resultater