Fond investerer 5 millioner kr…

Fond investerer 5 millioner kroner i bedre rehabilitering, livskvalitet og tryghed for patienter med hjertesygdom

Aalborg Universitet og Regionshospitalet Viborg bygger videre på en fælles succes. Telerehabiliteringsprojektet “Future Patient”, som oprindelig var for patienter med hjertesvigt, bliver i version II udvidet, så også patienter med atrieflimren kommer med.

Moderne sundhedsteknologi kan forbedre behandlingen af patienter med hjertesvigt og give dem en tryghed og en livskvalitet, som en booking til et fremtidigt ambulatoriebesøg ikke kan hamle op med.
Det viser telerehabiliteringsprojektet “Future Patient”, som Aalborg Universitet og Regionshospitalet Viborgs afdeling for hjertesygdomme afsluttede i 2018. Resultaterne har været så lovende, at parterne nu er klare med en plan for udbygning af konceptet. En donation på 5 millioner kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond sikrer, at “Future Patient II” kan føres ud i livet.

Future Patient I var for patienter med hjertesvigt. Projektet tilbød blandt andet overvågning via en online-portal ved hjælp af digitalt måleudstyr samt kommunikation via iPad med hjerteklinik og sundhedscenter. Resultaterne har overbevist forskerne om, at de bærende ideer rummer et endnu større potentiale for udbredelse og optimering. Forskningsdonationen skal blandt andet finansiere en udvidelse af hjerteportalen, så den også kan rumme patienter med atrieflimren, samt test og indførelse af en algoritme, der blev udviklet i Future Patient I, og som bruger hjerteportalens mange patientdata til at forudsige en forværring i patientens tilstand. Det vil betyde, at hjertelægerne kan afværge, at en situation udvikler sig kritisk og måske kræver indlæggelse.

Læs hele pressemeddelelsen fra Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland, og find kontaktpersoner her.

Konference: Når innovation lykkedes i Nordjylland, 31. jan. 2019

LSI, LT Automation, Innoflex og Center for Velfærdsteknologi Nord i Aalborg inviterer til konference, hvor du kan høre oplæg fra interessenterne i den danske sundhedssektor om de muligheder, der findes for virksomhederne og sundhedspersonalet i Nordjylland. Endvidere kan du høre oplæg fra de nordjyske virksomheder inden for sundhed og velfærd og deres oplevelser med innovation.

Konferencen bliver en lærerig og innovativ dag, hvor du kan opleve morgendagens innovationsprodukter og høre inspirerende oplæg fra den danske sundhedssektor og fra de innovative virksomheder i Nordjylland.

Professor Birthe Dinesen holder oplæg om: Velfærdsteknologi – hvornår har vi evidens nok?

Læs mere om konferencen samt tilmeldning her.

Call TTRN PhD course 12-16 August

Research Methods in Innovation Processes for Digital Health Technology

12-16 August 2019 at Odense University Hospital, in Odense, Denmark.

The course is arranged by the University of Southern Denmark and the Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN).

Aim

The aim of the Ph.D. course is to give a comprehensive introduction to research methods used in the different phases of the innovation process for digital health technologies such as telehealth, home monitoring, mHealth, video consultation, robot surgery, artificial intelligence, electronic health record systems, POCT (Point of Care Testing) devices etc. Thus, Ph.D. students will during the course learn about relevant research methods and their strengths and weaknesses in the design, assessment and implementation of digital health technologies. During the course the students will examine the possibilities for using the methods in their own Ph.D. project.

Please see PDF here.

Ny bevilling til fortsættelse af Future Patient

Vi har netop fået en bevilling på 5 mio kroner til fortsættelse af Future Patient – telerehabilitering af hjertesvigtspatienter. Vi skal dels arbejde på at forberede en implementering af projektet dels tilpasse Hjerteportalen.dk til rehabilitering af atrieflimren-patienter.

Vi glæder os til de næste trin i processen, og vil gerne takke Aage og Johanne Louis Hansens Fond for støtten.