Future Patient præsenteres på Hjerteforeningens Sundhedskonference 12. oktober

Hjerteforeningen inviterer igen år til gratis virtuel sundhedskonference.
Konferencen afholdes tirsdag d. 12. oktober fra kl. 09.00- 13.00.
I år sættes der særligt fokus på mental sundhed, velfærdsteknologi og rehabilitering.

Hjerteforeningens SundhedsKonference 2021

Se program og tilmeld dig på Hjerteforeningens faglige netværksside Fagnet.

Sundhedskonferencen følges op af et virtuelt efterår, som er en webinarrække med forskellige faglige temaer såsom hjertestopoverlevere, hjertesvigt og ulighed i hjertesundhed.
Løbende opdatering findes på Fagnet, samt link til program og gratis tilmelding.

Future Patient blev præsenteret på Verdens Kongres i Rehabilitering

Onsdag den 8. september blev Future Patient forskningsprojektet præsenteret på online Verdens Kongres i Rehabilitering.

Overlægerne Malene Hollingdal og Dorthe Svenstrup Møller fra hjerteafdelingen, Regionshospitaet i Viborg og lektor Helle Spindler fra Psykologisk institut holdt oplæg.
Projektet fik mange spørgsmål fra publikum.

Forskningsprojekter profileret i Medicoteknik

Fra Laboratorie for Velfærdsteknologi har vi i dette nummer af Medicoteknik august 2021 følgende artikler med om vores forskning:

  • “Teknologi og tryghed i den sidste tid”- om TelePal projektet: side 10-11
  • “Transatlantisk samarbejde transformerer telemedicin” (USA & DK): side 16-19
  • “Når psykologi og teknologi går hånd i hånd” – om Future Patient projektet: side 20-22

Læs mere her:

Future Patient Konference

Bliv inspireret til fremtidens rehabilitering af hjertepatienter med brug af ny teknologi og deltag i den virtuelle konference om forskningsprojektet:

Future Patient – telerehabilitering af patienter med hjertesvigt & forkammerflimmer

Torsdag den 16. september 2021 kl. 13.00-15.30

Future Patient Konference september 2021

Program og materiale

Se det fulde program – og hent materiale fra konferencen her.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-show gebyr på 175 kr.

Tilmeld dig her – sidste frist er den 14. september 2021.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et link til den virtuelle konference. Videoplatformen er Zoom.

Spørgsmål – kontakt

Sofie Dalskov Leisted, Studentermedhjælp, e-mail: sodale@hst.aau.dk

Birthe Dinesen, Professor & Leder af Laboratorie for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, e-mail: bid@hst.aau.dk

Great international interest in TTRN PhD course

TTRN PhD School 2021, Flags

The Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) has an online PhD Summer School in ” Future Digital Technologies in Healthcare: How to design, test and assess the value of digital technologies and services that engage, empower and motivate patients” from August 10-12.

We are proud that 35 international PhD students from Japan, UK, USA, Norway, Germany, Spain, Tunesia, Czech Republic, Poland, Lithuania and Denmark have signed up for the course. Birthe Dinesen (AAU), Kristian Kidholm (CIMT, OUH) and Cynthia Matsumoto (USA) is hosting the course. We look forward to some exciting days.

Group Picture, 12.Aug

Ny artikel om telerehabilitering af patienter med atrieflimren

Gennem samskabelse med patienter med atrieflimren (AF), pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere har vi udviklet og pilottestet et tværsektorielt telerehabiliteringsprogram (TP) til patienter med AF.

Vi har lige fået publiceret vores artikel: “The Danish Future Patient Telerehabilitation Program for Patients With Atrial Fibrillation: Design and Pilot Study in Collaboration With Patients and Their Spouses” med resultater fra pilotstudiet.

Samlet set var patienter med AF og deres ægtefæller positive over for deltagelse i TP bestående af monitorering (hjerterytme, skridt, søvn puls, og blodtryk), en interaktiv webbaseret Hjerteportal.dk sammen med uddannelse på sundhedscenter. Patienter med AF og deres ægtefæller fandt TP nyttigt, især fordi det skabte en øget følelse af tryghed, forbedret deres viden om mestring af symptomer og gave dem en følelse af at tilhøre et fællesskab med andre patienter med AF, ægtefæller og sundhedsprofessionelle. For at vurdere de fulde fordele ved FP-AF skal TP testes i et randomiseret kontrolleret studie. Vi søger funding hertil. Aage og Johanne Louis Hansens Fond har støttet projektet, hvilket vi takker mange gange for.

Artiklen kan ses her

Resultater fra LOVOT forsøg

LOVOTs

I forsøget accepterede hovedparten af beboere med demens på plejecentre den sociale robot LOVOT, mens enkelte beboere ikke viste interesse for eller accept af LOVOT. LOVOT havde en afledende effekt og skabte ro hos urolige beboere, åbnede op for kommunikation og samspil mellem personale og beboere, skabte glæde i nuet og havde en underholdningsværdi. LOVOT skabte ikke effekt på social trivsel over tid, men gav enkelte beboere et pusterum i hverdagen og fremkaldte omsorgsfølelser. LOVOT blev af nogle beboere anset som et dyr og værende uforpligtigende. Enkelte beboere blevet overstimuleret af følelser efter samværet med robotten og havde derfor ikke gavn af samværet med robotten.

Plejepersonalet accepterede den sociale robot og beskriver LOVOTs kunstige adfærd som naturlig. Plejepersonalet så LOVOT som et kommunikationsværktøj, som kunne stimulere, skabe tryghed og åbne op for dialog med beboere med demens samt forebygge hudsult. Personalet oplevede LOVOT som brugervenlig. Pårørende udtrykte ”etisk utryghed” over for kunstig intelligens i en social robot inden opstart af forsøget. Denne utryghed blev dog nedtonet gennem forsøget, når de pårørende oplevede positive situationer i samværet mellem LOVOT og deres demente pårørende. Der er brug for mere forskning i, hvordan sociale robotter kan bruges mere målrettet i arbejdet med beboere med demens på plejecentre.

Rapporten kan hentes her

LOVOT gør en forskel…

LOVOT i TV2 Nyheder

Resultater fra forsøg med den sociale robot LOVOT til borgere med demens blev omtalt i TV 2 Nyhederne torsdag den 8. juli (TV2 Play kl 21.30, 17 minutter inde i udsendelsen – kræver abonnement).

Future Patient konference: Hjertesvigt og forkammer-flimmer, 16. sep.

SAVE THE DATE – Online Konference:

Future Patient – telerehabilitering af patienter med hjertesvigt & forkammerflimmer

Future Patient – telerehabilitering af patienter med hjertesvigt & forkammerflimmer

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 13.00-15.30 
– det er gratis at deltage.

Bliv inspireret til fremtidens rehabilitering af hjertepatienter med brug af ny teknologi og deltag i den virtuelle konference om forskningsprojektet.

Læs mere i vedlagte flyer – endeligt program offentliggøres i august: Se her.