COPD patients and telerehabilitation

Today the online newspaper “Avisen Danmark” has an article on results from the research study iTrain focusing on tele-rehabilitation of COPD patients in their own homes over a two-year period.

The study was carried out simultaneously in Denmark, Norway and Australia. The objective was to compare three types of rehabilitation for patients with COPD in the three countries.
In Denmark, the study was conducted as a collaboration between the Esbjerg Health Center, the Pulmonary Medicine Department of Southwest Jutland Hospital and Aalborg University.

The research project was headed by professor Paolo Zanaboni, Norwegian Center for e-Health research, Norway, professor Anne Holland, Monash University, Melbourne, Australia and professor Birthe Dinesen, Aalborg University. The study was financed by the Norwegian Research Council.

Read the article in Danish at Avisen Denmark.

Successful PhD defence

Kalpit Ballal has defended his PhD thesis: “Evaluation of Celluar IoT Technologies for Critical Application” at DTU.

Kalpit made his PhD thesis as part of the research program Future Patient in collaboration between DTU and AAU.

Kalpit has developed and tested a new ECG application to be used for cardiac patients.

Congratulation to Kalpit with a successful defence and a well deserved PhD degree.

TelePalliation – ny måde at give pleje til patienter i palliation og deres pårørende på tværs af sektorer

Vi har lige haft status møde på forskningsprojektet TelePal, hvor patienter i palliation indgår i et lodtrækningsforsøg:

  • Vi har nu inkluderet 159 af 182 patienter, så vi mangler kun 12 %
  • Forsøgsgruppen anvender en tværsektoriel digital platform i den sidste del af livet, så de kan kommunikere via video og chat med Enhed for Lindrende Behandling på Esbjerg & Grindsted Sygehus og sundhedsprofessionelle i kommunerne: Esbjerg, Varde, Vejen, Fanø og Billund. På TelePal.dk svarer patienterne ugentligt på spørgsmål om oplevelsen af tryghed, smerte og livskvalitet – både patienter, pårørende (hvis patienten har givet samtykke) og sundhedsprofessionelle kan se og følge disse data. Der er også mulighed for at have en fælles plan for patientens forløb og læse informationer om emner som håndtering af smerter, svære samtaler, mv.
  • Kontrolgruppen følger sædvanlig palliativ behandling
  • Vi har gennemført interviews med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Foreløbige resultater viser, at patienterne føler tryghed, bedre koordinering af deres forløb, sparer transport tid, og at det er nemmere at komme i kontakt med det palliative team
  • TelePal projektet og foreløbige resultater præsenteres af overlæge og PhD-studerende Jarl Sigaard på konferencen: “Patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen“, 20-21. november 2023 – kom og hør oplægget, hvis du er på konferencen
  • Vi glæder os til at kunne dele vores endelige resultater med jer i 2024
Telepal Gruppebillede

Projektet er støttet af Knæk Cancer midler fra Kræftens Bekæmpelse og Esbjerg Sygehus.

Parter i projekter er: Enhed for Lindrende Behandling, Esbjerg og Grindsted Sygehus; CIMT, Odense Universitetshospital; Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, ExerciseTech, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Patient nr 100 er lige inkluderet

Animation

I forskningsprojektet: “Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren” har vi lige inkluderet patient nr 100 102 ud af 208, som skal med i studiet. Det er gået over al forventning med at inkludere patienter i studiet. Tak for indsatsen til Hjertesygdomme på Regionshopsitalet i Viborg og Silkeborg, sundhedscentre i Viborg, Silkeborg og Skive & teamet ved Laboratorie for Velfærdsteknologi på AAU.

Helle
Hjerte
  • Patienterne deltager i Future Patient programmet i 16 uger, hvor de måler blodtryk, puls, vægt, puls, søvn, respiration og hjerterytme.
  • Patienter og sundhedspersonale kan se og følge data på den tværsektorielle platform HjertePortalen.dk.
  • På HjertePortalen er der også informationer og animationsfilm om livet med atrieflimren, og der er mulighed for at have video og chatte med hinanden gennem platformen.
  • Patienter og pårørende tilbydes også undervisning fire gange på Sundhedscentre i Skive, Viborg og Silkeborg.
Dortea

Studentermedhjælp Dorthea og jeg har nu startet en interviewrunde, hvor vi interviewer patienter om deres oplevelser og erfaringer med at deltage i projektet. Lektor Helle Spindler fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet vil interviewe pårørende i projektet. I kan følge projektet her.

Hjerteforeningen støtter projektet.

/Birthe

Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser

DMTS 50år

Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) fejrer i år 50 års jubilæum. Ved Landsmødet på Vingsted Centeret var der tre oplæg under temaet “Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser”:

DMTS-2023 Program

Første oplæg havde titlen “Telepalliation – digital tryghed i den sidste del af livet” ved Birthe Dinesen. I oplægget blev foreløbige resultater fra et kvalitativt substudie præsenteret: Patienter føler tryghed, bedre sammenhængskraft og kommunikation ved brug af Telepal-platformen.

DMTS-2023 Thea Kølsen Fischer

Andet oplæg havde titlen: “Evidensbaseret udvikling af fremtidens e-Hospital” ved professor Thea Kølsen Fischer fra Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital. Thea og team har med stor engagement udviklet en digital platform til e-indlæggelser som er evidensbaseret og lavet et enkelt koncept, som nu bliver testet i et RCT studie. Vi glæder os til at følge projektet og dets resultater.

DMTS-2023 Lars Dittmann

Tredje oplæg havde titlen: “IT-sikkerhed ved fremtidens hjemmemonitoreringer og e-indlæggelser” ved professor Lars Dittmann fra DTU. Hovedpointerne er, at vi skal være på vagt ift sikkerheden og være kritiske for at opretholde en høj IT-sikkerhed i hjemmet og der er brug for mere forskning og oplysning om dette område.

Der var en god debat efterfølgende og vi ønsker DMTS tillykke med jubilæet. Tak for invitationen til at være med på konferencen til Kim Dremstrup, formand for DMTS og institutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Seminar FP-AF

20230904-HaldHovedGaard-Presentation

Vi vil gerne takke for et super godt seminar på Hald Hovedgaard mandag den 4. september.

Vi skulle have haft kick-off seminar for FP-AF, men det blev til ”midtvejsseminar”, idet vi har inkluderet over 80 patienter ud af 208 patienter, som vi total skal have med i studiet inden december 2024.

Tusind tak til projektsygeplejersker, klinisk ansvarlige læger, sundhedskonsulenter i sundhedscentre, studentermedhjælpere og Knud ved AAU. Det er kun lykkedes ved et kæmpe team samarbejde… SÅ SEJT!

Vi var heldige at have godt sensommervejr ved seminaret på Hald Hovedgaard, og vi havde et godt fagligt seminar, hvor brugerpanelet fra FP-AF også fortalte om deres oplevelser ved at deltage i FP-AF, og gav refleksioner til, at vi også tænker de pårørende med i fremtiden.

20230904-HaldHovedGaard-Seminar

Vi glæder os til de næste skridt i projektet med interviews af patienter og pårørende, møde i brugerpanelet, mv.

20230904-HaldHovedGaard-GruppeBillede
20230904-HaldHovedGaard-Soe