Forskningsprojekter profileret i Medicoteknik

Fra Laboratorie for Velfærdsteknologi har vi i dette nummer af Medicoteknik august 2021 følgende artikler med om vores forskning:

  • “Teknologi og tryghed i den sidste tid”- om TelePal projektet: side 10-11
  • “Transatlantisk samarbejde transformerer telemedicin” (USA & DK): side 16-19
  • “Når psykologi og teknologi går hånd i hånd” – om Future Patient projektet: side 20-22

Læs mere her:

Ny artikel om telerehabilitering af patienter med atrieflimren

Gennem samskabelse med patienter med atrieflimren (AF), pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere har vi udviklet og pilottestet et tværsektorielt telerehabiliteringsprogram (TP) til patienter med AF.

Vi har lige fået publiceret vores artikel: “The Danish Future Patient Telerehabilitation Program for Patients With Atrial Fibrillation: Design and Pilot Study in Collaboration With Patients and Their Spouses” med resultater fra pilotstudiet.

Samlet set var patienter med AF og deres ægtefæller positive over for deltagelse i TP bestående af monitorering (hjerterytme, skridt, søvn puls, og blodtryk), en interaktiv webbaseret Hjerteportal.dk sammen med uddannelse på sundhedscenter. Patienter med AF og deres ægtefæller fandt TP nyttigt, især fordi det skabte en øget følelse af tryghed, forbedret deres viden om mestring af symptomer og gave dem en følelse af at tilhøre et fællesskab med andre patienter med AF, ægtefæller og sundhedsprofessionelle. For at vurdere de fulde fordele ved FP-AF skal TP testes i et randomiseret kontrolleret studie. Vi søger funding hertil. Aage og Johanne Louis Hansens Fond har støttet projektet, hvilket vi takker mange gange for.

Artiklen kan ses her

Resultater fra LOVOT forsøg

LOVOTs

I forsøget accepterede hovedparten af beboere med demens på plejecentre den sociale robot LOVOT, mens enkelte beboere ikke viste interesse for eller accept af LOVOT. LOVOT havde en afledende effekt og skabte ro hos urolige beboere, åbnede op for kommunikation og samspil mellem personale og beboere, skabte glæde i nuet og havde en underholdningsværdi. LOVOT skabte ikke effekt på social trivsel over tid, men gav enkelte beboere et pusterum i hverdagen og fremkaldte omsorgsfølelser. LOVOT blev af nogle beboere anset som et dyr og værende uforpligtigende. Enkelte beboere blevet overstimuleret af følelser efter samværet med robotten og havde derfor ikke gavn af samværet med robotten.

Plejepersonalet accepterede den sociale robot og beskriver LOVOTs kunstige adfærd som naturlig. Plejepersonalet så LOVOT som et kommunikationsværktøj, som kunne stimulere, skabe tryghed og åbne op for dialog med beboere med demens samt forebygge hudsult. Personalet oplevede LOVOT som brugervenlig. Pårørende udtrykte ”etisk utryghed” over for kunstig intelligens i en social robot inden opstart af forsøget. Denne utryghed blev dog nedtonet gennem forsøget, når de pårørende oplevede positive situationer i samværet mellem LOVOT og deres demente pårørende. Der er brug for mere forskning i, hvordan sociale robotter kan bruges mere målrettet i arbejdet med beboere med demens på plejecentre.

Rapporten kan hentes her

LOVOT gør en forskel…

LOVOT i TV2 Nyheder

Resultater fra forsøg med den sociale robot LOVOT til borgere med demens blev omtalt i TV 2 Nyhederne torsdag den 8. juli (TV2 Play kl 21.30, 17 minutter inde i udsendelsen – kræver abonnement).

Kan teknologi give tryghed i den sidste svære tid?

Telepal-Klumme 20210418

Søndag den 18. april havde Birthe Dinesen en Klumme i Nordjyske om det nyopstartede TelePal forskningsprojekt: Vi er igang med pilotfasen og starter et lodtrækningsforsøg 1. maj.

Projektet er et samarbejde med det Palliative Team Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, CIMT OUH og AAU.

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse og Sydvestjysk Sygehus.

Knæk Cancer midler: Forskere samarbejder om hurtigere hjælp til uhelbredeligt syge patienter

Alvorligt syge patienter må vente for længe på hjælp og støtte i den sidste tid før døden. Det skal forskning på Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med universitetshospital og universitet prøve at løse med digitale hjælpemidler, så de kan få hjælp i hjemmet via chat, infobank og tele- og videomøder.

Læs hele artiklen, bragt i JydskeVestkysten 3. december 2020, her.

Logo Kræftens Bekæmpelse

New publication on Predictors of Walking Activity in Patients With Systolic Heart Failure Equipped With a Step Counter

We have just published a new paper from the Future Patient – telerehabilitation of Heart Failure Patients trial:

Predictors of Walking Activity in Patients With Systolic Heart Failure Equipped With a Step Counter: Randomized Controlled Trial by Josefine Dam Gade et al.

Results: A higher walking activity was associated with younger age, lower New York Heart Association (NYHA) classification, and higher ejection fraction (EF). There was a statistically significant correlation between the number of daily steps and NYHA classification at baseline (P=.01), between the increase in daily steps and EF at baseline (P<.001), and between the increase in daily steps and improvement in EF (P=.005). The patients’ demographic, clinical, and activity data could predict 81% of the variation in daily steps.

Conclusions: This study demonstrated an association between demographic, clinical, and activity data for patients with HF that could predict daily steps. A step counter can thus be a useful tool to help patients monitor their own physical activity.

See published paper here.

New publication: Use of Orihime

Collaboration between master students in Clinical Science and Technology, AAU, Aalborg Municipality & Ory Lab, Japan:

The telepresence avatar robot OriHime as a communication tool for adults with acquired brain injury: an ethnographic case study

Orihime

We conducted an exploratory ethnographic case study, applying the framework ‘community of practice.’ The intervention consisted of sessions where ABI patients at home interacted with a member from Aalborg Rehabilitation Club using OriHime. Data collection consisted of documentary materials, participant observations and semi-structured interviews.

Findings: The patients at home found nonverbal communication valuable, while the members at the rehabilitation center felt that OriHime lacked human features and preferred direct verbal communication. The technology facilitated a feeling of being a part of a community of practice between the participants, and it motivated the patients at home to participate in the rehabilitating activities at the center.

Reference: Vikkelsø, S., Hoang, T-H., Carrara, F., Hansen, K. D., & Dinesen, B. (2020). The telepresence avatar robot OriHime as a communication tool for adults with acquired brain injury: an ethnographic case study. Intelligent Service Robotics.
https://doi.org/10.1007/s11370-020-00335-6

Telerehabilitation for Patients With Knee Osteoarthritis

A Focused Review of Technologies and Teleservices

A review of service delivery and technologies in telerehabilitation programs for patients with knee osteoarthritis has been performed since the year of 2000. The conclusion is that video-based telerehabilitation programs can be considered the best alternative solution to conventional treatment. Sensor-based solutions have also become more popular due to rapid developments in sensor technology. Communication and human-generated feedback remain as important as monitoring and intervention services.

The article is available here