Ny artikel om sundhedskompetencer i Future Patient projektet

Hjerteportalen.dk er en digital værktøjskasse med information om sygdommen hjertesvigt, 80 videoer med patienter og pårørende, dialog funktion med sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og modul til at vise data (skridt, vægt, blodtryk, puls og søvn).

Nye resultater fra forskningsprojektet Future Patient – Telerehabilitering af hjertesvigtspatienter viser, at Hjerteportalen kan:

  • Øge patienternes digitale sundhedskompetencer
  • Øge motivation
  • Øge patienternes evne til at engagere sig i digitale medier ifm. håndtering af egen sygdom

Det er en forudsætning, at teknologien er designet til at understøtte patientbehov med hensyn til uddannelsesindholdet i programmet, og at teknologien er tilgængelig fortrinsvis tidligt i rehabiliteringsprocessen for at sikre et optimalt resultat.

Du kan læse om de nye forskningsresultater i den videnskabelige artikel (på engelsk):
Increased motivation for and use of digital services in heart failure patients participating in a telerehabilitation program: a randomized controlled trial.