Velkommen til nye studentermedhjælpere

VelkomstKage

Velkommen til nye studentermedhjælpere ved Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på AAU SUND.

Størstedelen af vores nuværende hold af studentermedhjælpere bliver færdig med deres kandidatgrad i juni måned, og derfor har vi ansat nye studerende fra Sundhedsteknologi, Datalogi og Industriel Medicin. De studerende hjælper med opgaver som litteratursøgning, pakning af udstyr til hjemmemonitorering hos hjertepatienter, interviews, dataanalyse og afvikling af møder og workshops i samskabelsesprocesser. Vores nuværende studentermedhjælpere skal hjælpe med at oplære de nye de næste par måneder. Vi glæder os til at samarbejde med jer.

Studentermedhjælpere

PS: Robotterne Michael og Laura er på vej tilbage til Japan.