Forskningsprojekt om hjerteflimmer og digital sundhed på TV Midt Vest – et eksempel på Sundhedsstrukturkommissions forslag

Her er et eksempel på fremtidens nære sundhedsvæsen, som Sundhedsstrukturkommissionen efterlyser i deres rapport.

I forskningsprojektet: “Future Patient – telerehabilitering af patienter med atrieflimren” (FP-AF) støttet af Hjerteforeningen, og gennem en samskabelsesproces er der udviklet et telerehabiliteringsprogram.

Hovedformålet med FP-AF-programmet er, at øge livskvaliteten hos patienter med AF, give patienter og pårørende mere viden og redskaber til at håndtere livet med AF – og større tryghed for dermed at undgå genindlæggelser, reducere angst og depression.
Foreløbige resultater viser, at patienter med hjerteflimren oplever tryghed og lærer at leve livet med hjerteflimren.

Se indslag om projektet på TVMIDT/VEST (ved 11.44 minutter):

Tak til Hjerteforeningen og Region Midt for støtte til projektet.