TelePal nomineret af Danske Regioner

Forskningsprojektet TelePal, som har fokus på afslutningen på livet, er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fra Danske Regioner. Det er vi meget stolte af.

Vi har i samarbejde med patienter i palliativt forløb, deres pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere udviklet den digitale platform kaldet TelePal.dk og et telepalliationsprogram. Formålet med projektet er at øge livskvalitet, tryghed og individualisering hos patienter med behov for lindrende indsats og deres pårørende ved brug af telepalliation, og øge tilgængelighed til sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Foreløbige resultater viser, at patienterne oplever øget tryghed, livskvalitet og involvering i eget forløb.

Partnere i projektet er: Det Palliative Team på Sydvestjysk Sygehus, CIMT, Odense Universitetshospital og Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Aalborg Universitet. Kræftens Bekæmpelse og Sydvestjysk Sygehus støtter projektet finansielt.

Læs om indstillingen hos Danske Regioner.

Projektet er et godt eksempel på missionsdrevet forskning og er i tråd med AAU´s strategi om ”Digital Health 2030”.

Invitation til webinar 16. dec.: “New Horizons for Digital Health…”

Invitation til webinar:

New Horizons for Digital Health & Future Technologies

Hvordan kan japanske og asiatiske virksomheder og forskere drage fordel af de nordiske frontløbere

Tidspunkt: 16. december 2021 kl. 10.00 – 11.30 (CET) / 18.00 – 19.30 (JST)

Formålet med webinaret er at facilitere samarbejdet mellem Japan og Danmark inden for Digital Sundhed.

Se programmet her. Det er gratis at deltage.

Tilmelding via dette link.

Webinaret er tilrettelagt i samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Invest in Denmark, Den Danske Ambassade Deloitte, Japan og JD TeleTech Network.

New publication on telerehabilitation of heart failure patients

Effects of Telerehabilitation Interventions on Heart Failure Management (2015-2020): Scoping Review by Schacksen et al 2021 in JMIR Rehabil Assist Technol 2021;8(4):e29714.

Objective

The aim of this scoping review was to assess the effects of telerehabilitation in the management of heart failure by systematically reviewing the available scientific literature within the period from January 1, 2015, to December 31, 2020.

Conclusions

It was found that there is a tendency toward improvement in patients’ quality of life and physical capacity when telerehabilitation was used in heart failure management. The outcome measures of depression, anxiety, and adherence to the intervention were found to be positive. Additional research is needed to determine more precise and robust effects of telerehabilitation.

Ny digital platform gør en forskel for patienter med livstruende kræftsygdom

Sydvestjysk Sygehus / Facebook – Cancerforskning:

Det ligner bare en iPad. Men denne iPad kan noget særligt. Den kan nemlig skabe forbindelse mellem patienten med uhelbredelig sygdom og sygehuset, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge, datteren i Australien og fætteren i Thy.

Et forskningsteam ved Palliativt Team på Sydvestjysk Sygehus, med Jarl Sigaard som klinisk ansvarlig, har i samarbejde med Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet og CIMT ved OUH, udviklet en digital platform, som kan tilgås af Palliativt Team, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge og patientens familie og pårørende. Ja – faktisk alle de personer, som er vigtige for patienten og patientens behandling.

På platformen kan patienten have videokonsultationer med sundhedsprofessionelle på tværs af sektor og kommunikere via en dialogfunktion samt dele informationer og aftaler. Så afstanden til sygehuset eller familien ikke føles helt så stor.

Når man har en livstruende sygdom foretrækker mange at være hjemme i trygge rammer i den sidste tid, men samtidig har de behov for at opleve den tryghed, som sundhedsprofessionelle fra bl.a. sygehuset kan bidrage til.

For at imødekomme patienternes ønske om at være hjemme og behovet for lindrende behandling opstod ideen til den nye digitale platform

Forskningsteamet fik sidste år en bevilling fra Knæk Cancer på i alt 2.600.000 kroner til projektet og 188.000 kroner fra Sydvestjysk Sygehus til udstyr. Teamet har nu været i gang med projektet i et halvt år og indtil videre er resultaterne positive.

  • Patienter udtaler, at det er brugbart, anvendeligt og giver stor tryghed.
  • De pårørende er meget positive over projektet, da de føler sig meget mere inkluderet i behandlingen af deres kære.

Teamets erfaring indtil nu er, at de hurtigere kan opfange, hvis én patient er ved at få det dårligt bl.a. grundet muligheden for daglig kontakt via beskedfunktionen. Samtidig kan de allerede nu erfare, at platformen er med til at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.
Projektet løber frem til maj 2023. Herefter skal teamet evaluere de endelige resultater

Future Patient præsenteres på Hjerteforeningens Sundhedskonference 12. oktober

Hjerteforeningen inviterer igen år til gratis virtuel sundhedskonference.
Konferencen afholdes tirsdag d. 12. oktober fra kl. 09.00- 13.00.
I år sættes der særligt fokus på mental sundhed, velfærdsteknologi og rehabilitering.

Hjerteforeningens SundhedsKonference 2021

Se program og tilmeld dig på Hjerteforeningens faglige netværksside Fagnet.

Sundhedskonferencen følges op af et virtuelt efterår, som er en webinarrække med forskellige faglige temaer såsom hjertestopoverlevere, hjertesvigt og ulighed i hjertesundhed.
Løbende opdatering findes på Fagnet, samt link til program og gratis tilmelding.

Future Patient blev præsenteret på Verdens Kongres i Rehabilitering

Onsdag den 8. september blev Future Patient forskningsprojektet præsenteret på online Verdens Kongres i Rehabilitering.

Overlægerne Malene Hollingdal og Dorthe Svenstrup Møller fra hjerteafdelingen, Regionshospitaet i Viborg og lektor Helle Spindler fra Psykologisk institut holdt oplæg.
Projektet fik mange spørgsmål fra publikum.

Forskningsprojekter profileret i Medicoteknik

Fra Laboratorie for Velfærdsteknologi har vi i dette nummer af Medicoteknik august 2021 følgende artikler med om vores forskning:

  • “Teknologi og tryghed i den sidste tid”- om TelePal projektet: side 10-11
  • “Transatlantisk samarbejde transformerer telemedicin” (USA & DK): side 16-19
  • “Når psykologi og teknologi går hånd i hånd” – om Future Patient projektet: side 20-22

Læs mere her:

Future Patient Konference

Bliv inspireret til fremtidens rehabilitering af hjertepatienter med brug af ny teknologi og deltag i den virtuelle konference om forskningsprojektet:

Future Patient – telerehabilitering af patienter med hjertesvigt & forkammerflimmer

Torsdag den 16. september 2021 kl. 13.00-15.30

Future Patient Konference september 2021

Program og materiale

Se det fulde program – og hent materiale fra konferencen her.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-show gebyr på 175 kr.

Tilmeld dig her – sidste frist er den 14. september 2021.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et link til den virtuelle konference. Videoplatformen er Zoom.

Spørgsmål – kontakt

Sofie Dalskov Leisted, Studentermedhjælp, e-mail: sodale@hst.aau.dk

Birthe Dinesen, Professor & Leder af Laboratorie for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, e-mail: bid@hst.aau.dk

Great international interest in TTRN PhD course

TTRN PhD School 2021, Flags

The Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN) has an online PhD Summer School in ” Future Digital Technologies in Healthcare: How to design, test and assess the value of digital technologies and services that engage, empower and motivate patients” from August 10-12.

We are proud that 35 international PhD students from Japan, UK, USA, Norway, Germany, Spain, Tunesia, Czech Republic, Poland, Lithuania and Denmark have signed up for the course. Birthe Dinesen (AAU), Kristian Kidholm (CIMT, OUH) and Cynthia Matsumoto (USA) is hosting the course. We look forward to some exciting days.

Group Picture, 12.Aug