Telerehabilitering af Hjertesvigtspatienter

Kort om projektet

Patienter med hjertesvigt har en kronisk og fremadskridende sygdom. Hjertet fungerer ikke optimalt, fordi pumpefunktionen er nedsat. Derudover er patienter med hjertesvigt karakteriseret ved symptomer som hævede ben, træthed, åndenød, som forværres hurtigt og dermed kan være årsag til en høj grad af genindlæggelser. Internationale videnskabelige studier viser, at måling af blodtryk, puls og vægt i hjemmemonitoreringsstudier af hjertesvigtspatienter ikke er tilstrækkeligt til at kortlægge forværringer i udvikling af symptomer og genindlæggelser hos denne patientgruppe.

Målet i dette studie er at undersøge om monitorering af flere parametre som fysisk aktivitet, søvn, nattepuls, blodtryk, puls, vægt og spørgsmål om symptomer og velbefindende kan medvirke til at identificere forværringer på et tidligere tidspunkt, og lære patienterne at mestre deres sygdom på en mere individuel og optimal måde. Dette vil vi gøre gennem et telerehabiliteringsprogram for patienter med hjertesvigt.

Ved telerehabilitering forstås, at informationer fra måling af blodtryk, puls, skridt mv. sendes fra patientens hjem via informations- og kommunikationsteknologier til sundhedsprofessionelle, når patienter er i rehabilitering. Formålet med forsøget er at undersøge, om:

 • Patienter med hjertesvigt bliver bedre til at mestre egen sygdom ved hjælp af ny teknologi
 • Data fra udstyr til måling af blodtryk, puls, vægt, skridt, søvn, vejrtrækning samt spørgsmål om udvikling af symptomer og om psykisk velbefindende kan være med til at forudsige forværring af symptomer og genindlæggelser hos patienter med hjertesvigt
 • Patienter med hjertesvigt gennem telerehabilitering oplever en mere individuel tilrettelagt rehabilitering og større sammenhæng mellem udskrivelse og rehabilitering med brug af ny teknologi
 • Patienter med hjertesvigt øger deres daglige fysiske aktivitet med brug af digital skridttæller
 • Øget indsigt i egne data til håndtering af egen sygdom øger livskvaliteten for patienter med hjertesvigt

Ligeledes ønsker vi at indsamle oplysninger om forsøgspersonerne, pårørende og sundheds-professionelles oplevelser og erfaringer med at brug af telerehabiliteringsudstyr og om det kan effektivisere arbejdsgange og nedsætte sundhedsydelser.

Hjerteafdelingen på Regionshospitalet Viborg og Skive samt sundhedscentre i Randers, Viborg og Skive deltager i det kliniske studie.

Pjece kan hentes her.

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation har været udgangspunkt for udvikling af et telerehabiliteringsprogram for patienter med hjertesvigt. Vi har afholdt workshops med patienter/borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle fra sygehus og sundhedscentre, repræsentanter fra virksomheder og forskere.

Målgruppen

Målgruppen i forskningsprogrammet er hjertesvigtspatienter NYHA klasse I-IV over 18 år og som har  bopæl i Viborg eller Skive Kommune.

Parter i projektet

 • Randers Sundhedscenter
 • Skive Sundhedscenter
 • Viborg Sundhedscenter
 • Hjerteafdelingen, Regionshospitalet Viborg og Skive
 • Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Psykologisk Institut, Århus Universitet
 • Institut for Datalogi, AAU
 • CIMT, Odense UniversitetsHospital
 • Hjerteforeningen
 • Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Nationale samarbejdspartnere i projektet

 • Patient@Home
 • EIR Research and Businesspark

Internationale samarbejdspartnere

 • Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Tromsø, Norge
 • Latrobe University, Melbourne, Australien
 • Cleveland Clinic, USA
 • UC Berkeley Universitetet i USA
 • UC Davis Health System, USA
 • Henry Ford Health System, USA
 • Center for Connected Health, Harward Medical School, USA

Finansiering

Projektet er en del af en bevilling på 10 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis Hansens Fond, 503.110 kr fra AAU, 140.000 kr fra Viewcare og medfinansiering i form af arbejdstimer fra alle parter i projektet.

Kontakt

 • Professor Birthe Dinesen. Email: bid(at) hst.aau.dk