LOVOT

Evaluering af anvendelse af LOVOT – en social robot til beboere med demenssygdom på plejecentre — kommer her…