Ny publikation om brug af videogames til hjertepatienter

Den potentielle anvendelse af kommercielt tilgængelige aktive videospil til hjerterehabilitering

Baggrund

Kommercielt tilgængelige aktive videospil (AVG’er) er for nylig blevet brugt til rehabilitering i nogle specifikke patientpopulationer, men sjældent hos dem med kardiovaskulær sygdom (CVD). Kommercielt tilgængelige AVG’er er designet til at øge motivationen for kontinuerlig leg, hvilket kunne være anvendeligt til den langsigtede hjerterehabiliteringsproces.

Formål

At vurdere effektiviteten af AVG-induceret fysisk træning, sikkerhed og patientengagement ved at anvende kommercielt tilgængelige AVG’er til hjerterehabilitering.

Metoder

Scoping review

Resultater

Blandt 120 gennemgåede artikler var 5 (4,2 %) berettigede til inklusion, hvoraf 3 (2,5 %) blev rapporteret af samme forskningsgruppe. De anvendte AVG-konsoller var Xbox Kinect og Nintendo Wii, og sportsrelaterede programmer blev brugt til interventionen. Der forekom ingen uønskede hjertehændelser i de identificerede undersøgelser, og frafaldsraten havde en tendens til at være lav.

Konklusioner

AVG’er ser ud til at være sikre og gennemførlige til at fremme en aktiv livsstil hos patienter med CVD. Effektiviteten af AVG’er alene som en terapeutisk øvelse til at forbedre fysisk funktion kan dog være begrænset.

Link til udgivelsen

International conference: Digital Health Beyond Covid-19: Lessons Learned, August 29-30, 2022

TTRN-CPH2022, International conference: Digital Health Beyond Covid-19 - Lessons Learned; Copenhagen August 29-30, 2022

Aims of conference

  • To present and share experiences on research on implementation of the newest digital health technologies and services in the healthcare sector during the COVID-19 pandemic
  • To identify, communicate and compare lessons learned on digital health beyond COVID-19
  • To identify knowledge gaps and challenges for further research within digital health beyond the pandemic
  • To identify potential opportunities for exchange of knowledge and research collaboration in the field of digital health
  • To provide younger researchers within digital health the opportunity to present their work to a broad range of international scholars and colleagues

Follow this link for further information on program, invitation & call for abstract and posters, grants for younger researchers and more…

Note: Deadline for submission of abstracts has been postponed to May 15.

Novo Nordisk Fonden
ISfTeH

TTRN

Ny publikation om portaler til telerehabilitering

Morimoto Y, Takahashi T, Sawa R, Saitoh M, Morisawa T, Kagiyama N, Kasai T, Dinesen B, Hollingdal M, Refsgaard J, Daida H
Web Portals for Patients With Chronic Diseases: Scoping Review of the Functional Features and Theoretical Frameworks of Telerehabilitation Platforms
J Med Internet Res 2022;24(1):e27759
doi: 10.2196/27759PMID: 35084355

Abstract

Background: The COVID-19 pandemic has required an increased need for rehabilitation activities applicable to patients with chronic diseases. Telerehabilitation has several advantages, including reducing clinic visits by patients vulnerable to infectious diseases. Digital platforms are often used to assist rehabilitation services for patients in remote settings. Although web portals for medical use have existed for years, the technology in telerehabilitation remains a novel method.

Objective: This scoping review investigated the functional features and theoretical approaches of web portals developed for telerehabilitation in patients with chronic diseases.

Methods: PubMed and Web of Science were reviewed to identify articles associated with telerehabilitation. Of the 477 nonduplicate articles reviewed, 35 involving 14 portals were retrieved for the scoping review. The functional features, targeted diseases, and theoretical approaches of these portals were studied.

Results: The 14 portals targeted patients with chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular, osteoarthritis, multiple sclerosis, cystic fibrosis diseases, and stroke and breast cancer survivors. Monitoring/data tracking and communication functions were the most common, followed by exercise instructions and diary/self-report features. Several theoretical approaches, behavior change techniques, and motivational techniques were found to be utilized.

Conclusions: The web portals could unify and display multiple types of data and effectively provide various types of information. Asynchronous correspondence was more favorable than synchronous, real-time interactions. Data acquisition often required assistance from other digital tools. Various functions with patient-centered principles, behavior change strategies, and motivational techniques were observed for better support shifting to a healthier lifestyle. These findings suggested that web portals for telerehabilitation not only provided entrance into rehabilitation programs but also reinforced participant-centered treatment, adherence to rehabilitation, and lifestyle changes over time.

TelePal nomineret af Danske Regioner

Forskningsprojektet TelePal, som har fokus på afslutningen på livet, er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fra Danske Regioner. Det er vi meget stolte af.

Vi har i samarbejde med patienter i palliativt forløb, deres pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere udviklet den digitale platform kaldet TelePal.dk og et telepalliationsprogram. Formålet med projektet er at øge livskvalitet, tryghed og individualisering hos patienter med behov for lindrende indsats og deres pårørende ved brug af telepalliation, og øge tilgængelighed til sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Foreløbige resultater viser, at patienterne oplever øget tryghed, livskvalitet og involvering i eget forløb.

Partnere i projektet er: Det Palliative Team på Sydvestjysk Sygehus, CIMT, Odense Universitetshospital og Laboratorie for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Aalborg Universitet. Kræftens Bekæmpelse og Sydvestjysk Sygehus støtter projektet finansielt.

Læs om indstillingen hos Danske Regioner.

Projektet er et godt eksempel på missionsdrevet forskning og er i tråd med AAU´s strategi om ”Digital Health 2030”.

Invitation til webinar 16. dec.: “New Horizons for Digital Health…”

Invitation til webinar:

New Horizons for Digital Health & Future Technologies

Hvordan kan japanske og asiatiske virksomheder og forskere drage fordel af de nordiske frontløbere

Tidspunkt: 16. december 2021 kl. 10.00 – 11.30 (CET) / 18.00 – 19.30 (JST)

Formålet med webinaret er at facilitere samarbejdet mellem Japan og Danmark inden for Digital Sundhed.

Se programmet her. Det er gratis at deltage.

Tilmelding via dette link.

Webinaret er tilrettelagt i samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Invest in Denmark, Den Danske Ambassade Deloitte, Japan og JD TeleTech Network.

New publication on telerehabilitation of heart failure patients

Effects of Telerehabilitation Interventions on Heart Failure Management (2015-2020): Scoping Review by Schacksen et al 2021 in JMIR Rehabil Assist Technol 2021;8(4):e29714.

Objective

The aim of this scoping review was to assess the effects of telerehabilitation in the management of heart failure by systematically reviewing the available scientific literature within the period from January 1, 2015, to December 31, 2020.

Conclusions

It was found that there is a tendency toward improvement in patients’ quality of life and physical capacity when telerehabilitation was used in heart failure management. The outcome measures of depression, anxiety, and adherence to the intervention were found to be positive. Additional research is needed to determine more precise and robust effects of telerehabilitation.

Ny digital platform gør en forskel for patienter med livstruende kræftsygdom

Sydvestjysk Sygehus / Facebook – Cancerforskning:

Det ligner bare en iPad. Men denne iPad kan noget særligt. Den kan nemlig skabe forbindelse mellem patienten med uhelbredelig sygdom og sygehuset, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge, datteren i Australien og fætteren i Thy.

Et forskningsteam ved Palliativt Team på Sydvestjysk Sygehus, med Jarl Sigaard som klinisk ansvarlig, har i samarbejde med Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet og CIMT ved OUH, udviklet en digital platform, som kan tilgås af Palliativt Team, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge og patientens familie og pårørende. Ja – faktisk alle de personer, som er vigtige for patienten og patientens behandling.

På platformen kan patienten have videokonsultationer med sundhedsprofessionelle på tværs af sektor og kommunikere via en dialogfunktion samt dele informationer og aftaler. Så afstanden til sygehuset eller familien ikke føles helt så stor.

Når man har en livstruende sygdom foretrækker mange at være hjemme i trygge rammer i den sidste tid, men samtidig har de behov for at opleve den tryghed, som sundhedsprofessionelle fra bl.a. sygehuset kan bidrage til.

For at imødekomme patienternes ønske om at være hjemme og behovet for lindrende behandling opstod ideen til den nye digitale platform

Forskningsteamet fik sidste år en bevilling fra Knæk Cancer på i alt 2.600.000 kroner til projektet og 188.000 kroner fra Sydvestjysk Sygehus til udstyr. Teamet har nu været i gang med projektet i et halvt år og indtil videre er resultaterne positive.

  • Patienter udtaler, at det er brugbart, anvendeligt og giver stor tryghed.
  • De pårørende er meget positive over projektet, da de føler sig meget mere inkluderet i behandlingen af deres kære.

Teamets erfaring indtil nu er, at de hurtigere kan opfange, hvis én patient er ved at få det dårligt bl.a. grundet muligheden for daglig kontakt via beskedfunktionen. Samtidig kan de allerede nu erfare, at platformen er med til at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.
Projektet løber frem til maj 2023. Herefter skal teamet evaluere de endelige resultater

Future Patient præsenteres på Hjerteforeningens Sundhedskonference 12. oktober

Hjerteforeningen inviterer igen år til gratis virtuel sundhedskonference.
Konferencen afholdes tirsdag d. 12. oktober fra kl. 09.00- 13.00.
I år sættes der særligt fokus på mental sundhed, velfærdsteknologi og rehabilitering.

Hjerteforeningens SundhedsKonference 2021

Se program og tilmeld dig på Hjerteforeningens faglige netværksside Fagnet.

Sundhedskonferencen følges op af et virtuelt efterår, som er en webinarrække med forskellige faglige temaer såsom hjertestopoverlevere, hjertesvigt og ulighed i hjertesundhed.
Løbende opdatering findes på Fagnet, samt link til program og gratis tilmelding.