Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser

DMTS 50år

Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) fejrer i år 50 års jubilæum. Ved Landsmødet på Vingsted Centeret var der tre oplæg under temaet “Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser”:

DMTS-2023 Program

Første oplæg havde titlen “Telepalliation – digital tryghed i den sidste del af livet” ved Birthe Dinesen. I oplægget blev foreløbige resultater fra et kvalitativt substudie præsenteret: Patienter føler tryghed, bedre sammenhængskraft og kommunikation ved brug af Telepal-platformen.

DMTS-2023 Thea Kølsen Fischer

Andet oplæg havde titlen: “Evidensbaseret udvikling af fremtidens e-Hospital” ved professor Thea Kølsen Fischer fra Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital. Thea og team har med stor engagement udviklet en digital platform til e-indlæggelser som er evidensbaseret og lavet et enkelt koncept, som nu bliver testet i et RCT studie. Vi glæder os til at følge projektet og dets resultater.

DMTS-2023 Lars Dittmann

Tredje oplæg havde titlen: “IT-sikkerhed ved fremtidens hjemmemonitoreringer og e-indlæggelser” ved professor Lars Dittmann fra DTU. Hovedpointerne er, at vi skal være på vagt ift sikkerheden og være kritiske for at opretholde en høj IT-sikkerhed i hjemmet og der er brug for mere forskning og oplysning om dette område.

Der var en god debat efterfølgende og vi ønsker DMTS tillykke med jubilæet. Tak for invitationen til at være med på konferencen til Kim Dremstrup, formand for DMTS og institutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.