Hjertepatienters erfaringer med en telerehabiliterings web-portal

Er du interesseret i at vide hvordan brugen af en online portal, der er udviklet som et værktøj til telerehabilitering af patienter med hjertelidelser, kan bruges til både patientuddannelse og forbedring af patienternes sundhedskompetencer?

Laboratoriet for Velfærdsteknologi har netop fået udgivet en artikel i journalen Patient Education and Counseling:
Cardiac patients’ experiences with a telerehabilitation web portal: Implications for eHealth literacy.