Inspiration fra verdens bedste hjertehospital på AAU

Dr Nancy Albert fra Cleveland Clinic og adjungeret professor ved AAU har været på besøg fra den 5-8 februar 2018 ved Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering.

Nancy have workshop med studerende fra kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi den 5. februar, holdte oplæg om eHealth Literacy og hjertesvigtpatienter på Viborg Sundhedscenter i projektet Future Patient den 6. februar og 7 februar besøgte hun Psykologisk Institut på Århus Universitet. Nancy er en del af Transatlantic Telehealth Research Network ( TTRN). Det var et udbytterigt besøg for alle og nye initiativer er aftalt i forhold til opstart af nye forskningssamarbejder.