Læs om resultater fra Teledi@log – telerehabilitering af hjertepatienter

Styregruppen for Teledi@log projektet har ønsket at viderebringe resultater fra projek- tet til en bredere kreds med henblik på, at de gode resultater fra projektet kan skabe inspiration for implementering af telerehabiliteringsprogrammer for hjertepatienter i samarbejde mellem hjerteafdelinger og sundhedscentre i Danmark.

Vores resultater har vist, når vi planlægger en individuel rehabilitering for hjertepatienter kombineret med brug af ny teknologi, kan vi få flere hjertepatienter til at deltage aktivt i rehabilitering. Hjertepatienterne synes, at telerehabilitering er et lige så godt alternativ som genoptræning på et sygehus eller i et kommunalt sundhedscenter. Vi håber, at resultaterne fra projektet kan være til inspiration for fremtidig rehabilitering af hjertepatienter i Danmark og internationalt.

Vi vil opfordre interesserede til at se video om Teledi@log på YouTube, og læse om projektet på www.teledialog.dk.

Teledialog Pjece 2016