Hvordan kan dyrlægen arbejde med telerehabilitering i smådyrs- og hesteklinikken?

Fredag den 6. oktober holdt Den Danske Dyrlægeforening generalforsamling på Vingstedcentret ved Vejle. Birthe Dinesen havde fornøjelsen af at give indlæg om telesundhed og telerehabilitering i sundhedsvæsenet som inspiration for dyrlægerne. Gennemgang af den videnskabelige litteratur inden for veterinærområdet viser, at brug af telemedicin stadigvæk er i sin vorden i Danmark og internationalt dog er der begyndt at blive udviklet aktivitets trackere til heste og hunde og videoløsninger er i brug. Det bliver spændende at følge området i årene fremover.