Bevilling fra Hjerteforeningen til telerehabilitering af patienter efter TAVI operation

Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Telesundhed & Telerehabilitering på Aalborg Universitet har i samarbejde med Hjerte-Lungekirurgisk afdeling samt Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital modtaget bevilling fra Hjerteforeningen til studiet “Future Patient – telerehabilitation af patienter efter en TAVI operation”.

Barbara Brocki, som er fysioterapeut, PhD vil lede projektet, som en del af et postdoc studie. Vi ser frem til samarbejdet.

Læs om bevillingen på fysio.dk.