Læs om resultater fra Teledi@log – telerehabilitering af hjertepatienter

Styregruppen for Teledi@log projektet har ønsket at viderebringe resultater fra projek- tet til en bredere kreds med henblik på, at de gode resultater fra projektet kan skabe inspiration for implementering af telerehabiliteringsprogrammer for hjertepatienter i samarbejde mellem hjerteafdelinger og sundhedscentre i Danmark.

Vores resultater har vist, når vi planlægger en individuel rehabilitering for hjertepatienter kombineret med brug af ny teknologi, kan vi få flere hjertepatienter til at deltage aktivt i rehabilitering. Hjertepatienterne synes, at telerehabilitering er et lige så godt alternativ som genoptræning på et sygehus eller i et kommunalt sundhedscenter. Vi håber, at resultaterne fra projektet kan være til inspiration for fremtidig rehabilitering af hjertepatienter i Danmark og internationalt.

Vi vil opfordre interesserede til at se video om Teledi@log på YouTube, og læse om projektet på www.teledialog.dk.

Teledialog Pjece 2016

Dansk-Amerikansk netværk sætter ny global forskningsdagsorden indenfor telesundhed

Ved at arbejde mere internationalt om fremtidens telesundhed vil vi kunne få flere patienter i kliniske studier, opnå hurtigere resultater om patientnære, kliniske og sundhedsøkonomiske effekter af en given telesundhedsteknologisk løsning. Målet er en hurtigere udbredelse af telesundhedsteknologier og programmer for at skabe lighed for sundhed, udnytte ressourcer bedst muligt i sundhedsvæsenet, og gøre effektiv brug af forskningsmidler i en international sammenhæng, påpeger det dansk-amerikanske forskningsnetværk ”Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN)”. TTRN har netop publiceret en 12-punkts forskningsagenda i det anerkendte videnskabelige tidskrift Journal of Medical Internet for at skubbe på forskningen.

Læs hele pressemeddelelsen her: Dansk-Amerikansk netværk sætter ny global forskningsdagsorden indenfor telesundhed (PDF)

Personalized Telehealth in the Future: A Global Research Agenda

As telehealth plays an even greater role in global health care delivery, it will be increasingly important to develop a strong evidence base of successful, innovative telehealth solutions that can lead to scalable and sustainable telehealth programs. This paper has two aims: (1) to describe the challenges of promoting telehealth implementation to advance adoption and (2) to present a global research agenda for personalized telehealth within chronic disease management…

Se www.jmir.org/2016/3/e53/

J Med Internet Res 2016;18(3):e53
doi:10.2196/jmir.5257